Service menu right

Zuivelcluster wil Oegandese melkproductie verbeteren

Meer artikelen
Mannen schenken melk in een vat in Oeganda
Gepubliceerd op: 25 juni 2019 | Gewijzigd op: 03 juli 2019

6 Nederlandse melkveehouderijen gaan gezamenlijk activiteiten ondernemen om de melkproductie in Oeganda op een hoger peil te brengen. Tegelijkertijd proberen ze hun eigen afzetmarkt te vergroten. Financiële steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) helpt het cluster bij dit project.

Het zogeheten 'Dairy Impact Cluster Oeganda' bestaat uit 6 bedrijven:

  • Uniform-Agri (software)
  • Aeres (kennis)
  • Bles Dairies Consultancy (advisering en strategie)
  • Ante BV (machines voor melkverwerking)
  • Bles Dairies Livestock (genetica)
  • Koudijs (veevoeding)

Melkproductie in Oeganda in ontwikkeling

De laatste jaren is in Oeganda fors geïnvesteerd in de bouw van moderne zuivelfabrieken. Hierdoor neemt de vraag naar een regelmatige aanvoer van melk van goede kwaliteit toe. Dat stimuleert de hele Oegandese zuivelsector.

De verwachting is dat de omvang van de zuivelsector in Oeganda binnen enkele jaren groter is dan in buurland Kenia. Dat land staat van oudsher bekend als een van de belangrijkste zuivellanden in Afrika.

Toenemende vraag

Martin de Jong, woordvoerder van een van de bedrijven van het cluster (Bles Dairies Consultancy), zegt dat de vraag naar technologie, kennis en vaardigheden in de Oegandese zuivelsector toeneemt. De Jong: "Aan die vraag kunnen wij voldoen. Het is aan ons om te bewijzen dat een investering leidt tot een aanmerkelijk hogere verdiencapaciteit."

Het cluster zal zich de komende jaren vooral richten op voorlichting, training en velddemonstraties. De doelgroep is middelgrote en grote melkveehouders en vertegenwoordigers van boerencoöperaties en zuivelfabrieken.

Looptijd 3 jaar

Het project 'Dairy Impact Cluster Oeganda' heeft een looptijd van 3 jaar. RVO.nl bekostigt de helft van de kosten, na bemiddeling door het buitenlandnetwerk. De 6 partnerbedrijven betalen de andere helft van de kosten.

Lees het complete nieuwsbericht op Agroberichten Buitenland.