Nieuws | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

  • Duurzame agrosectoren, wat is er bereikt?

    In 2008 hebben de overheid en de agrosectoren afspraken gemaakt over energie en klimaat. Het doel hiervan was om deze sectoren verder te verduurzamen. Op 7 december sloten we deze overeenkomst (convenant)...

    8 december 2020

  • Alles over het nieuwe GLB

    Het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) komt steeds dichterbij en de voorbereidingen zijn in volle gang. Vanaf 2023 gaat het nieuwe GLB toekomstbestendig boeren sterker belonen. Wat gaat er...

    22 oktober 2020