Service menu right

  • Subsidieloze tender voor windpark Hollandse Kust open

    Marktpartijen kunnen vanaf 2 april een aanvraag indienen voor het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V. Het gaat bij deze subsidieloze tender om een vergunning voor de realisatie van een...

    3 april 2020

Verfijnen

Verfijnen met facetten