Service menu right

 • Routekaart voor verduurzamen gemeentelijk vastgoed

  De Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed is klaar. De kaart bevat de aanpak voor gemeenten om in 30 jaar hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Uitgangspunt is het reduceren van...

  12 mei 2020

 • Online consultatie toekomst EU subsidieprogramma LIFE

  Er komt een nieuwe periode (2021-2027) aan van het Europese subsidieprogramma LIFE. De Europese Commissie nodigt daarom partijen uit deel te nemen aan een online consultatie. In een vragenlijst van...

  26 maart 2020

 • Klantonderzoek provincies, gemeenten en waterschappen

  Werkt u bij een provincie, gemeente of waterschap? Help de dienstverlening van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te verbeteren! RVO werkt al veel voor en samen met provincies, gemeenten en...

  20 maart 2020

 • Rijk investeert opnieuw € 180 miljoen in Regio Deals

  Opnieuw zijn er vanuit heel Nederland voorstellen gedaan voor nieuwe Regio Deals. Van de 26 voorstellen zijn er 14 geselecteerd die het Rijk samen met de regio’s uit gaat werken tot een deal. Hiervoor...

  14 februari 2020

 • Nieuwe ideeënronde voor LAND-at-scale

  Er komt een 2 e tenderronde om nieuwe ideeën in te zamelen voor LAND-at-scale, het Nederlandse steunprogramma voor verbeterde landrechten. Nederlandse ambassades mogen tot 10 maart 2020 hun ideeën insturen...

  11 februari 2020

 • Van deze circulaire ondernemers kunt u leren

  Steeds meer ondernemers willen circulair ondernemen. Er zijn talloze voorbeelden van aanpakkers die laten zien hoe u dit kunt doen. In de Week van de Circulaire Economie organiseren meer dan 200 van hen...

  5 februari 2020

 • Startschot verduurzaming sportsector

  De sportsector start met de uitvoering van haar bijdrage aan het klimaatakkoord. Het startschot is gegeven met de ondertekening van de routekaart Verduurzaming Sport tijdens een Sportief Verbinden-...

  24 januari 2020

Pagina's