Service menu right

  • Aanvragen DHI-subsidie nu weer mogelijk

    De subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) is vanaf 15 januari 2020 opnieuw geopend. Net als in 2019 is er € 9 miljoen beschikbaar, maar...

    20 januari 2020

Verfijnen

Verfijnen met facetten