Service menu right

 • Resultaten SDE+ voorjaar 2019: 4.864 projecten

  4.864 projecten hebben dit voorjaar de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) ontvangen. Voor de voorjaarsronde was een budget van € 5 miljard beschikbaar. Het totaal aangevraagde...

  13 november 2019

 • SDE+ najaar 2019 open

  Vanaf dinsdag 29 oktober, 9.00 uur is de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) najaar 2019 open. Bedrijven en instellingen kunnen SDE+ aanvragen voor het produceren van duurzame...

  29 oktober 2019

 • Eerste 'stopcontact op zee' klaar voor gebruik

  Het eerste grote 'stopcontact' voor het elektriciteitsnet op zee is door TenneT opgeleverd. Het gaat om het platform Borssele Alpha. Dit platform zorgt ervoor dat de windenergie van de windparken Borssele...

  5 september 2019

 • Marktconsultatie verbredingsopties SDE++

  Op 26 juli 2019 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de conceptadviezen voor de verbredingsopties van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze subsidie wordt in 2020...

  30 juli 2019

 • Bijna 100% biomassa voor energie komt uit reststromen

  De houtachtige biomassa in Nederland voor energieproductie bestaat voor bijna 100% uit afval en reststromen. In 2018 werd deze biomassa ingezet voor de productie van warmte, proceswarmte en elektriciteit....

  12 juli 2019

 • SDE+ najaar 2019 opent op 29 oktober

  Op 10 juli 2019 informeerde minister Wiebes de Kamer over de uitgangspunten van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) najaar 2019. In deze openstellingsronde is 5 miljard euro beschikbaar....

  10 juli 2019

 • SDE+ voorjaar 2019 gepubliceerd

  De Wijziging algemene uitvoeringsregeling SDE is op 18 februari 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. En de Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2019 op 19 februari 2019. Het budget voor de...

  15 februari 2019

 • Subsidieloze tender Nederlands windpark op zee

  De tender voor het windpark Hollandse Kust (zuid) kavels I en II zal dit najaar eerst starten als een procedure zonder subsidie. Dit liet minister Kamp van Economische Zaken zojuist in een brief aan de...

  28 juni 2017

Verfijnen

Verfijnen met facetten