Service menu right

  • Stimuleringsregeling Wonen en Zorg wijzigt per 3 april

    De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) wijzigt met ingang van 3 april 2020. Deze wijzigingen gelden voor de planontwikkelfase en de bouw-/nafinancieringsfase. Hierdoor komt een bredere doelgroep in...

    6 april 2020

Verfijnen

Verfijnen met facetten