"Als gemeentelijke overheid kun je dit niet alleen"

Meer artikelen

Sinds een jaar heeft RVO.nl vijf regio-liaisons in Nederland rondlopen. Zij kennen de regionale en lokale omstandigheden en helpen gemeenten bij het vinden van integrale oplossingen voor complexe opgaven. Alphen aan den Rijn is blij met de verbindende rol van regio-liaison Piet Sinke.

Gebiedsontwikkeling kan alleen als je alle opgaven, zoals landbouw, water, woningbouw en energietransitie, daarin meeneemt. Zoals veel gemeenten staat Alphen aan den Rijn voor grote opgaven. "Op het gebied van transformatie, herstructurering en verdichting lopen we tegen onze grenzen aan. En we hebben nog steeds behoefte aan woningen", aldus Aad van Klaveren, manager wonen & economie.

"Daarnaast hebben we een opgave in de energietransitie. We hebben te maken met toenemende droogte en toenemende wateroverlast door hoosbuien. En ook bodemdaling is in het Groene Hart een serieus probleem. We moeten dus op zoek naar een gecombineerde aanpak."

Samenwerken landelijk en provinciaal

"Daar komt bij dat Alphen aan den Rijn simpelweg niet meer de fysieke ruimte heeft om de opgaven los van elkaar aan te pakken. Dus we moeten verknopen," zegt Josine Overbeek, planoloog bij de gemeente. "Het devies is dus samenwerken. Met andere gemeenten in de regio. Met provinciale en landelijke overheden. En met partijen als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO en de grondeigenaren." Maar hoe?

De zaken kwamen in een stroomversnelling dankzij het contact met Piet Sinke, regio-liaison bij RVO.nl. Alphen aan den Rijn en Piet Sinke kwamen op het idee om een regiotafel te organiseren. Gewoon, alle partijen bijeenbrengen met wie je de opgaven wilt realiseren.

"Ik probeer de verbinder te zijn", zegt Piet Sinke. "Ik zorg dat partijen zich ook verdiepen in de belangen van anderen. Tijdig de juiste partners om tafel, en hun belangen en mogelijkheden op tafel. Het vraagt een creatief proces om oplossingen te vinden waarin ieders belang goed is betrokken; wederkerigheid is heel belangrijk.

Als belangeloze partij kan RVO.nl die verbindende rol spelen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de inhoud." 

3 Locaties voor gebiedsontwikkeling

Uiteindelijk zaten er op 5 oktober 2018 tijdens de regiotafel ‘Toekomstperspectief voor landschap en stad’ zo’n veertig deelnemers bij elkaar. Van Klaveren: "De behoefte bleek enorm. Iedereen is zoekende. Dat betekent ook: iedereen staat open voor het gesprek."

"De opbrengst is dat we nu drie locaties voor gebiedsontwikkeling hebben benoemd, die we nu nader onderzoeken op draagvlak en haalbaarheid. In deze gebieden willen we de opgaven slim met elkaar verweven. Ruimte geven aan woningbouw, maar op diezelfde plekken ook aan water, groen en duurzame energie, op een manier die past bij de kenmerken van het gebied. Zo ontstaat een duurzaam toekomstperspectief voor zowel het landschap als de stad."

Coalitie vormen

In 2019 wil Alphen aan den Rijn een bestuurlijke conferentie organiseren. Van Klaveren: "Onze inzet is dat daar onze gebiedsgerichte aanpak wordt onderschreven en dat we een coalitie kunnen vormen om deze manier van gebiedsontwikkeling in de komende vijf tot zeven jaar verder vorm te geven.

Wat ons betreft is Piet Sinke dan weer van de partij. RVO.nl helpt bij het vergaren van kennis. Bij het leggen en onderhouden van de contacten bij ministeries en provincies. En ze helpen bij het proces – niet alleen het organiseren van dit soort conferenties, maar ook bij het zoeken naar nieuwe ontwerpconcepten en nieuwe verdienmodellen."

Meer weten?

Uitgebreid artikel in Binnenlands Bestuur "Als gemeentelijke overheid kun je dit niet alleen"

Service menu right