Amsterdamse scholen verbeteren binnenklimaat en energieprestatie

Meer artikelen
Derde Dalton

Stadsdeel Amsterdam Zuid streefde naar verbetering van het binnenklimaat en energieprestaties van basisscholen. In 2014 zijn de tien meest dringende schoolgebouwen aangepast.

Doel was: een lagere CO2-uitstoot, hogere leerprestaties en gelijkblijvende kosten. Albèrt Duyst, projectleider namens de gemeente Amsterdam: "Voor de schoolbesturen is exploitatieneutraliteit van belang. Door de markt op basis van prestatie-eisen uit te dagen een gegarandeerd kwaliteitsniveau te halen is een optimale set van maatregelen gerealiseerd."

Sturen op outputprestaties

De resultaten liegen er niet om. Ten opzichte van de traditionele maatregelengestuurde Energie en Binnenplein-methodiek (EBA-methodiek) zijn een 25 keer zo hoge CO2-besparing (5 ton CO2-vermindering), 50% betere binnenmilieuprestaties én garanties voor een goede luchtkwaliteit gerealiseerd. De exploitatielasten voor schoolbesturen bleven gelijk of daalden fors.

De besparing bedraagt jaarlijks € 500 per school in plaats van € 600 extra kosten. De gemiddelde totale kosten per school in Stadsdeel Zuid bedroegen € 250.000. Dit is gelijk aan de kosten vóór de EBA-aanpak.

Pakket maatregelen per school

De sleutel tot succes? Volgens Machiel Karels, projectleider bij DWA is dat een compleet pakket maatregelen per school. Dat schoolbesturen en marktpartijen in dialoog vaststellen. "Bij de traditionele aanpak ligt de focus op maatregelen en ontbreekt samenhang en integraliteit." Hier zijn de schoolbesturen intensief bij betrokken. Ze werkten met één consortium van bouwer en installateur. Dit consortium verzorgt voor alle scholen ontwerp, realisatie en optioneel ook het onderhoud.

Tevreden schoolbesturen

Schoolbesturen en directeuren zijn tevreden over de aanpak. John van der Woning is directeur van de Willemsparkschool. De school bespaarde 4,7 ton CO2, plus € 800 per jaar exploitatielasten. Van der Woning: "De maatregelen zorgen voor energiebesparing en een beter binnenklimaat. Dat past in de huidige tijdgeest waarbij er bewuster met grondstoffen wordt omgegaan. De praktische toepassing spreekt tot de verbeelding bij onze leerlingen en dat is handig in de aandacht die we hieraan besteden tijdens onze lessen."

 

Service menu right