Asfalt kan duurzamer met biomassa

Meer artikelen

Biomassa in plaats van teer in asfalt. Het klinkt duurzaam, maar kan het ook? In Zeeland wordt onderzocht of houtstof (=lignine) zich in de praktijk een waardig teervervanger voor asfalt toont.

De eerste asfaltstrook in Nederland waarin 50% van de teer (bitumen) is vervangen door de plantaardige grondstof lignine ligt voor de deur van aannemingsbedrijf en pilotdeelnemer H4A in het Zeeuwse Sas van Gent.

Vertrouwen

Al een half jaar denderen dagelijks tientallen vrachtwagens van H4A en van de naastgelegen graanhandel De Feijter zonder schade over de 70m lange proefstrook. “De deklaag van steenmastiekasfalt ziet er nog prima uit”, stelt H4A bedrijfsleider Martijn Verschuren. “We krijgen er steeds meer vertrouwen in.”

Hoe duurzaam is lignine?

“De CO2-reductie door het toepassen van lignine is tweeledig”, stelt Richard Gosselink, lignine-expert van Wageningen UR Food & Biobased Research. “Het fossiele bitumen vervangt hernieuwbare biomassa. Daar zit dus winst. En door toevoeging van lignine met lijnolie, kunnen we het asfalt zo’n 30°C minder warm produceren en aanbrengen. Dat alleen scheelt zo’n 20% CO2.”

Lokale biomassaketen

Jaap Drost, senior projectmanager duurzame energie van ingenieursbureau Grontmij, werkt mee aan dit project. “Je zou op een gegeven moment lignine kunnen produceren met Zeeuwse houtachtige biomassa, waardoor je een lokale biomassaketen krijgt. Maar dit moet nog wel goed onderzocht worden.”

Biobased economie

Het proefproject past in Zeeland, omdat hier op meerdere plekken de biobased economie tot bloei komt. Er zijn volop ingrediënten aanwezig. Er is veel chemische industrie, denk aan vestigingen van Dow, Cargill en Yara. De Zeeuwse eilanden hebben daarnaast een flink landbouwareaal voor eigen biomassa. Er zijn diverse logistieke hotspots waar grondstoffen kunnen worden aan- en doorgevoerd.

Het project Biobased Infra Zeeland - dat het ministerie van Economische Zaken mede financiert - is aanleiding van de bio-asfaltproef.

Lees het gehele artikel - verschenen in Innovatieve Materialen.

Beeld: Wageningen UR Food & Biobased Research

Service menu right