Begrip voor nieuwe regels onafhankelijke monstername

Meer artikelen

Handels- en transportbedrijf Mostert & van de Weg vervoert mest door heel Nederland, België en Duitsland. Vanuit het hoofdkantoor in Nijkerkerveen worden de transporten ingepland. Vanaf 1 oktober komen daar ook de afspraken met monsternemers van erkende onafhankelijke monsternemende organisaties bij.

Monsters van vaste mest bestaande uit dikke fractie na mestscheiding van rundvee en/of varkens mogen per 1 oktober 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende monsternemende organisatie en niet meer door vervoerders. Directeur Johan Mostert heeft begrip voor de nieuwe regels. "Niet iedereen in de branche werkt integer. Sommige monsters bevatten bijvoorbeeld meer fosfaat dan in werkelijkheid, om minder mest af te voeren. Dat is een feit. Dan kun je nieuwe regelgeving verwachten."

Inplannen

De nieuwe regels hebben wel invloed op de bedrijfsvoering van Mostert & van de Weg. "We moeten straks de monsternemers van de onafhankelijk monsternemende organisatie inplannen voor het laden en lossen van de vracht", aldus Mostert. "Voor het laboratorium heeft dit de meeste consequenties. Onze chauffeurs waren gemiddeld vijf minuten bezig met een monster. De onafhankelijke monsternemers van de monsternemende organisatie moeten tussen het laden en lossen aanwezig zijn. Dat duurt al gauw zo’n anderhalf uur."

Erkenning verkrijgen

Het laboratorium dat Mostert op het oog heeft, voert al jarenlang de analyses uit van de monsters die de chauffeurs van de vracht nemen. De chauffeurs leveren de monsters eenmaal per week aan bij dit lab. "We zijn goed op elkaar ingespeeld, dus het ligt voor de hand om dit laboratorium ook voor de nieuwe wijze van monstername in te schakelen. Het laboratorium heeft inmiddels de erkenning van RVO.nl als monsternemende organisatie gekregen."

Planningen afstemmen

De planningen luisteren nauw, want dagelijks rijden er 10 tot 15 vrachtwagens van Mostert & van de Weg door heel Nederland. "Hoe we de planningen precies op elkaar gaan afstemmen, weten we nog niet. Er zijn verschillende mogelijkheden: bellen, mailen, een online planningsysteem. De monsternemende organisatie heeft hier het meeste werk aan, dus wij sluiten onze werkwijze op die van hun aan."

Kosten doorberekenen

Op dit moment kan Mostert nog niet zeggen of en welke financiële consequenties de nieuwe werkwijze heeft. "Het kan voor ons duurder uitpakken. Dat vind ik spijtig. De welwillenden moeten de gevolgen dragen van de mensen die er niet netjes mee zijn omgegaan. Die excessen werken nu dus een kostprijsverhoging in de hand, want helaas zijn wij genoodzaakt om de kosten door te berekenen aan de klant."

Service menu right