Bij den Eelder poepen koeien groene stroom

Meer artikelen
den Eelder willem en ernst

Op de website van boerderij den Eelder staat het met trots vermeld: onze koeien poepen stroom en warmte. Dankzij een gesloten kringloop met monovergister draait het bedrijf daadwerkelijk op groene energie van eigen mest.

Met zo’n 500 koeien heeft Van der Schans een relatief grote melkveehouderij. Hij kreeg al snel ideeën om biogas op te wekken. "We twijfelden aanvankelijk tussen monovergisting – waarbij je alleen mest omzet in biogas – en co-vergisting – waarbij je ook andere producten in de vergister stopt."

Klein beginnen

In 2012 koos Van der Schans uiteindelijk voor Microferm-monovergisting met een warmtekrachtkoppeling (WKK) van 66 kWe. "Er waren meerdere redenen", zegt Van der Schans. "We hadden een kostenpost voor de aanvoer van co-producten niet nodig. Voor de vergister hoefden we geen extra mest te produceren en we wilden een simpele, kleinschalige installatie. We zijn dan ook klein begonnen, met 7.000 ton mest per jaar."

Warmte

Den Eelder verwerkt met de eerste fase monovergistingsinstallatie 7 duizend ton dagverse mest per jaar. Dat resulteert in 250 duizend kubieke meter biogas. De biogasmotor (WKK) produceert 500.000 kWh elektriciteit per jaar. "De WKK levert jaarlijks 1 miljoen kWh warmte. Dit gebruiken we om de mest op te warmen voor de Microferm-vergister en navergister. De stroom zetten we in voor ons eigen bedrijf."

Extra vergister

Recent breidde den Eelder de capaciteit uit met een extra vergister. Die heeft een inhoud van 15.000 m3 mest en duizend kubieke meter gas. Een biogaskachel (700 kW) zet gas om in warm water van 110° Celsius. Daarmee steeg de capaciteit naar 15.000 ton dagverse mest per jaar.

1,5 miljoen kWh warmte per jaar

De installatie levert nu 1,5 miljoen kWh warmte per jaar voor de eigen boerderijzuivelproductie van den Eelder. "We hebben nu voldoende productie voor de energiebehoefte van ons bedrijf, behalve op piekmomenten. Die vangen we verder op met de opbrengst van de zonnepanelen op het dak van de stallen."

Opbrengst

Den Eelder investeerde in totaal ongeveer € 800.000 in de installatie. Van der Schans: "Ik bespaar er € 80.000 stroom- en gaskosten per jaar mee en krijg voor de opbrengst ondersteuning vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Het blijft heel lastig om het financieel rond te rekenen. Maar met een beetje extra ontwikkelingsruimte voor bedrijven met een monovergister zou de overheid zonder extra kosten monovergisting kunnen stimuleren."

Specificaties installatie

Techniek:monovergisting
Input (per jaar):15.000 ton verse koemest
Capaciteit:66 kW elektrisch / 700 kW warmte
Netto-output (per jaar):

500.000 kWh elektriciteit en 1,5 miljoen kWh warmte

 

Service menu right