Boeren op de bres voor verduurzaming

Meer artikelen
koeienstal

Akkerbouwers en veehouders in Zevenbergsche Hoek hebben de handen ineen geslagen. Ze ondervinden ernstige problemen door wateroverlast. Maar dragen daarvoor ook oplossingen aan. Met hulp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vragen ze publieke aandacht voor hun zaak.

Piet Hermus: "Alles veranderde sinds 12 september 1998. Op die zaterdag stond bij mij alles blank, net als bij veel collega’s in West-Brabant en Zuid-Holland. Daar waren we helemaal niet op voorbereid. Ook in 2002, 2005, 2006, 2011, 2013 en 2015 veroorzaakten extreme buien gewasschade. Vóór 1998 nooit."

Individuele experimenten

Hermus teelt aardappelen, peen, uien, knolselderij, suikerbieten en wintertarwe. Hij en veel van zijn collega-akkerbouwers en veehouders in de regio willen graag duurzamer boeren. "Individueel hebben we diverse experimenten opgezet. Maar de eisen zijn hoog en de klimaatproblemen beïnvloeden veel aspecten van onze bedrijfsvoering. We willen de overgang maken naar een natuurlijker systeem, maar hoe komen we daar zonder failliet te gaan?"

De handen ineengeslagen

"De huidige situatie vraagt om drastische aanpassingen. Na deelname aan de Climate Miles van Urgenda november 2015 kwam ik ook met medewerkers van RVO.nl in contact. Met lokale boeren uit de omgeving vormden we een groepje. Samen onderzoeken we allerlei mogelijkheden: andere gewassen telen, anders met water omgaan, anders met voedingsstoffen omgaan, zelf duurzame energie opwekken. RVO.nl helpt ons medestanders te vinden om slagkracht te krijgen. We wisselen kennis uit en werken samen met instituten, overheden en universiteiten. RVO.nl zoekt mee naar subsidiemogelijkheden en ondersteuning met wetenschappelijk onderzoek."

Koolstof vastleggen in de bodem

Hermus: "We zoeken naar de juiste balans tussen compost, groenbemesters en dierlijke mest. Meer organische stof in de grond zorgt voor het vastleggen van koolstof in de bodem. Dat maakt de bodem weerbaarder. Bovendien herstelt daarmee het vochtopnemend vermogen van de grond. We bieden dus als landbouwers zelf een oplossing voor de klimaatverandering.”

Acties voor gezonde landbouw

De grondgebonden agrarische bedrijven in West-Brabant hebben samen met RVO.nl een manifest opgesteld. Daarnaast vragen de boeren aandacht voor hun dringende problemen in de campagne Kies voor Klimaat! Hermus: "Met onze acties maken we de buitenwereld duidelijk waar we voor staan. Landbouw kan de toon zetten in het klimaatdebat. Gezonde landbouw biedt oplossingen voor de klimaatproblemen. We denken en werken daar graag aan mee. Die maatschappelijke rol hoort bij ons rentmeesterschap."

Service menu right