Bouw windturbine snel gerealiseerd dankzij zelf klimmende hijskraan

Meer artikelen
Climbing crane

In 2017 bouwde windturbinefabrikant Lagerwey in opdracht van Growkind op het binnenterrein van de Eemshaven 2 turbines van het type L136. Dankzij de zogenoemde climbing crane, een kraan die via de beugels aan de mast vastzit en omhoog kan klimmen, was het project snel te realiseren.

Growkind is een dochterbedrijf van Growind, het grootste door privépersonen ontwikkelde windpark in Nederland. Jocelyn Smit, secretaris van het stichtingsbestuur en gespecialiseerd in vergunningprocedures en subsidieaanvragen: "We hebben 2 bestaande V90-windturbines met een vermogen van elk 3,0 MW vervangen voor 2 L136-windturbines van Lagerwey met een vermogen van elk 4,5 MW. De L136’s zijn hoger dan de V90’s. Bovendien hebben de rotors een grotere diameter. Daardoor is de energieopbrengst met een factor 2,6 omhoog gegaan."

Snel en goedkoop opbouwen

De eerste turbine werd opgeleverd in het voorjaar van 2017, de tweede in november. Deze tweede turbine werd gebouwd met de innovatieve climbing crane. "De mast van de turbine bestaat uit losse elementen die aan elkaar worden geschroefd", legt Smit uit. "Aan deze elementen zijn beugels bevestigd voor de climbing crane. Dankzij deze klimmende kraan kun je sneller en goedkoper windturbines opbouwen. De kraan heeft bijvoorbeeld geen grote opstelplaats nodig. Daardoor kun je op voorheen onmogelijke locaties windmolens bouwen, zoals op dijken of in drassig terrein. Bovendien kun je landbouwgrond, waarop turbines vaak worden gebouwd, gewoon blijven gebruiken voor akkerbouw."

Indrukwekkend alternatief

De climbing crane heeft nog meer voordelen. "Groot transport en lange opbouwtijden van gigantische hijskranen zijn niet meer nodig: de climbing crane kan binnen 1 dag arriveren en aan de slag. Je kunt de climbing crane ook gebruiken voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de turbine."
Kortom, het transport van de kraan is eenvoudiger en al mogelijk met een beperkt aantal vrachtwagens. Dat betekent milieuwinst, tijdwinst en lagere kosten. Bovendien is de opbouwtijd van de kraan korter en de kraanopstelplaats kleiner. Daarom is de climbing crane een indrukwekkend alternatief voor de normale kraan.

Stimulering Duurzame Energieproductie

Voor de bouw van de 2 nieuwe turbines vroeg Growind de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). "Ik heb al diverse SDE+-aanvragen gedaan", vertelt Smit. "Het is handig als je bekend bent met deze regeling. Zo niet, dan biedt RVO.nl je alle hulp."

Grijze stroom

Dat de prijs van grijze stroom bepalend is voor de subsidie, vindt Smit terecht. "Dit heeft een nivellerend effect. Bij een lage prijs krijg je meer subsidie, bij een hoge prijs minder." Het lastige van SDE+ vindt Smit echter wel dat het meestal gaat om subsidie van miljoenenprojecten met lange ontwikkeltrajecten en alle risico’s van dien. "Daar gaat veel tijd en energie in zitten. Zonder vet op de botten of een beschermende paraplu van een moedermaatschappij is dat lastig. Pas in een laat stadium van het ontwikkeltraject, als de Omgevingsvergunning is afgegeven, kan je de SDE+-subsidie aanvragen."

Service menu right