Bouwen met natuur via subsidie van INTERREG NSR

Meer artikelen
hondsbossche

Building with Nature is een opkomend concept in het voorkomen van overstromingen. Uitgangspunt is om naast civieltechnische technieken voor waterbouwkundige infrastructuur ook natuurlijke processen te benutten.

Building with Nature is ook de naam van een internationaal project waaraan 15 partijen uit alle Noordzeelanden, behalve Engeland, aan meedoen. Rijkswaterstaat speelt hierin een leidende rol.

13 levende laboratoria

"Eerder al zijn pilots volgens het Building with Nature-principe uitgevoerd in zoete stroomgebieden en onze kustgebieden," legt projectleider Egon Baldal uit. "We streven om verder te onderzoeken in hoeverre deze methodes vergelijkbaar zijn met klassieke civiele methodes. Hoe kunnen ze daarop een aanvulling zijn. Daarvoor hebben we 13 levende laboratoria ingericht voor experimenten en monitoring. Doel is uit te zoeken of deze technieken kunnen leiden tot rendabele business cases. Daarnaast kijken we of hiervoor voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak is."

Opstartfase intensief en tijdrovend

Building with Nature zit op dit moment in de opstartfase. Deze fase is voor dergelijke grote projecten intensief en tijdrovend. "We lopen tegen zaken aan die we niet gewend zijn," zegt Baldal. “Volgens het Europees inkooprecht kun je bijvoorbeeld onder de € 15.000 één partij een opdracht gunnen. Maar INTERREG NSR stelt die grens op € 5.000. Dat betekent een extra administratieve last."

Goede afspraken nodig

Baldal wijst ook op het shared costs-principe. "Rijkswaterstaat neemt het voortouw. Het investeert in de ontwikkeling van het programma en heeft naast inhoudelijke inbreng ook het projectleiderschap. Dat doen we voor alle deelnemers in het project. Dat betekent dat iedereen naar rato een bijdrage moet leveren. En omdat de INTERREG-subsidie de helft van de kosten dekt, moet ook die andere helft gedekt zijn. Goede afspraken daarover zijn nodig. Zoals er van begin af aan ook overeenstemming moet zijn over doelstelling en inhoudelijke wensen van alle partners.”

Rol RVO.nl

Silvester Botman was als Nederlandse contactpersoon voor INTERREG NSR nauw betrokken bij de projectaanvraag. Hij vertelt dat RVO.nl vooral ondersteunde bij organisatie, strategie en projectakkoord op Europees niveau. "Nederlandse kennis op het gebied van duinen, zand en kustbehoud is zeer interessant op Europees niveau. De lijntjes met Rijkswaterstaat waren kort. We konden daardoor snel schakelen."

Advies

RVO.nl speelde tijdens het opstellen van de subsidieaanvraag een belangrijke adviserende rol. Dat geldt ook voor het secretariaat van INTERREG NSR. Daarnaast namen we gespecialiseerde bureaus in de arm. Baldal: "Deze partijen hebben allen hun eigen expertise in dit veld met ingewikkelde regelgeving. Het is dan ook raadzaam contact met ze op te nemen."

Meer informatie

Meer informatie leest u op de programmawebsite van INTERREG North Sea Region.

Service menu right