Service menu right

Climate Adaptation Atlas

Meer artikelen
Climate Atlas

Genomineerd voor Partners voor Water Award 2017!

Bangladesh is een van de meest kwetsbare landen als het gaat om klimaatverandering. Met de Climate Adapatation Atlas wordt de impact van de klimaatverandering inzichtelijk. Ook helpt de Atlas bij het helder maken van kansen en knelpunten.

Climate Adaptation Atlas Bangladesh is een pilotptoject in het Noordoosten van Bangladesh. Het bestaat uit het ontwikkelen van een gezamenlijke kennisdatabase, het ontwerpen van een gebruiksvriendelijke interface (in de vorm van een touchscreen), workshops en een nationale conferentie. De pilot laat zien dat de Atlas toegevoegde waarde biedt en heeft inmiddels waardevolle spin-offs opgeleverd. Uitvoerder van de pilot is een consortium met onder meer WUR, Geodan SDT en Geocycly B.V.

Bekijk een filmpje over de Climate Atlas Bangladesh

Bekijk meer informatie over de Climate Adaptation Atlas