"De overheid denkt mee over passende regelingen. Zo kan ik mijn boerderij verduurzamen"

Meer artikelen
Melkveehouder Theo van Goch

"Mijn ambitie is een energieneutraal boerenbedrijf", vertelt melkveehouder Theo van Goch. "Fiscale regelingen en subsidies kunnen maatregelen beter haalbaar maken." Via een Green Deal met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) maakt de overheid het boeren makkelijker om asbest te verwijderen en zonne-energie op te wekken. “Dankzij deze regeling heb ik nu 82 zonnepanelen.”

Wat betekent duurzaam ondernemen voor u?

"Ik wil goed verzorgen wat ik heb. Dat geldt voor mijn koeien, maar ook voor mijn omgeving. Daarnaast wil ik als ondernemer natuurlijk graag minder kosten maken. Duurzame maatregelen geven de kans om beide te doen. Want energiebesparende maatregelen of zonnepanelen zijn immers beter voor het milieu en leveren ook nog wat op. Ik wek nu ongeveer de helft van de mijn benodigde stroom zelf op. Het is mijn ambitie om over een aantal jaar een energieneutraal bedrijf te hebben."

Hoe pakt u dat aan?

“Ik bekijk steeds welke duurzame maatregelen ik kan nemen. Die moeten rendabel zijn en het bedrijf gezond houden. Sommige passen in dat plaatje, andere niet. Zo heb ik volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij in 2009 een stal gebouwd die comfortabeler is voor de koeien en bijvoorbeeld minder ammoniak uitstoot. Daarnaast had ik al eens naar zonnepanelen gekeken, maar de terugverdientijd was te lang. Ook was er geen fiscale regeling die passend was.”

Hoe kan de overheid hierbij ondersteunen?

"De overheid denkt mee. Dit resulteerde bijvoorbeeld in een Green Deal met LTO. Hierin werd besloten tot een uitbreiding van de MIA/VAMIL-regeling voor duurzame maatregelen. Daardoor kon ik met fiscaal voordeel 460 vierkante meter asbest verwijderen en 82 zonnepanelen laten installeren. Ik kreeg ook subsidie uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma en van de provincie Gelderland. Die brachten de terugverdientijd omlaag naar een jaar of zeven."

Hoe blijft u op de hoogte van dit soort regelingen?

“Mijn boekhouder houdt ze voor mij in de gaten. Daarnaast ben ik geabonneerd op de digitale nieuwsbrief van RVO.nl en lees ik vakbladen. Ook heb ik veel contact met collega-boeren, al merk ik vaak dat ik juist vooroploop met duurzame maatregelen."

Wat levert duurzaam ondernemen op?

"Ik wil niet zozeer groeien, maar wel op een duurzame manier een grondgebonden boerenbedrijf houden. Dat is een persoonlijke keuze, maar wordt ook gewaardeerd door mijn melkafnemer, FrieslandCampina. Die stimuleert duurzaamheid bijvoorbeeld met een puntensysteem. Zo werken we samen aan maatschappelijk draagvlak voor onze sector. Want uiteindelijk is een duurzame melkveehouderij ook de wens van de consument."

Lees meer over deze Green Deal op ltoasbestveilig.nl.

Service menu right