Decentrale warmteterugwinunits zorgen voor frisse lucht in de klas

Meer artikelen
decentrale warmteterugwinning scholen

Een te hoog CO2-gehalte, comfortklachten, hoge onderhouds- en energiekosten. Een gezond schoolgebouw leidt tot betere leerprestaties en een lager ziekteverzuim.

In twee basisscholen in Utrecht en De Meern was het CO2-gehalte in de lokalen schrikbarend hoog. In de zomer waren de klassen te warm, en in de winter was het, als een raam open ging voor frisse lucht, juist te koud. De leerkrachten klaagden over hoofdpijn. Dit was aanleiding voor de scholen om een ventilatie systeem aan te laten brengen.

Decentrale units met CO2-sturing en warmteterugwinning (wtw)

Er is gekozen voor gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw). Vanwege de lage plafonds en andere bouwtechnische punten is gekozen voor decentrale wtw-units. In elk klaslokaal hangt een unit aan het plafond. De units zijn CO2-gestuurd. Zo komt er precies de juiste hoeveelheid frisse lucht binnen. Teveel luchtinvoer leidt tot onnodig energieverlies en dus extra energiekosten, en te weinig leidt tot een slechtere luchtkwaliteit. De units zijn ook voorzien van wtw. Dat bespaart energie en biedt extra comfort: in de winter kan de toevoerlucht worden voorverwarmd en in de zomer kan nachtkoeling plaatsvinden. Let wel: nachtkoeling is niet hetzelfde als airco!

Frissere lucht, beter comfort en minder ziekteverzuim

Kenneth Hasselbainck verzorgt als conciërge het dagelijks beheer in OBS De Cirkel in Utrecht. Hij vertelt: "Voorheen was het elke zomer zo’n 2 maanden veel te warm. Nu is het veel koeler."

Rachel Taggenbrock, schooldirecteur van de Koningin Beatrix basisschool in De Meern: "Het is hier nu frisser, en het ziekteverzuim is lager. Wij zijn erg tevreden. Ik vind alleen de onderhoudskosten hoog."

Goed beheer en onderhoud van groot belang

Bij ventilatiesystemen is goed beheer en onderhoud van groot belang. Als leerkrachten of leerlingen de knoppen bedienen, kan het systeem snel ontregeld raken. En filters moeten 2 maal per jaar worden vervangen.

Jan Rijnbeek van Itho Daalderop, die de wtw-units aan deze scholen heeft geleverd: "Veel schoolbesturen beseffen niet dat goed onderhoud nodig is, en dat dit ook geld kost. En veel installateurs vertellen het er niet bij. Soms zien we dat filters jarenlang niet vervangen zijn, of dat de units zijn uitgezet. Dat leidt tot ongezonde situaties. En het is zonde van de investering. Naast een goed apparaat zijn een juist gebruik en goed beheer en onderhoud belangrijk. Het beste zou zijn als de installateur die het ventilatiesysteem aanlegt, ook de leerkrachten instructies geeft èn voor minimaal vijf jaar het beheer en onderhoud verzorgt."

Sinds kort zijn er ook decentrale wtw-units verkrijgbaar die op afstand kunnen worden uitgelezen en beheerd. Dat leidt tot nog beter comfort, lagere energielasten en lagere beheerkosten.

Onderzoek ventilatiesystemen

RVO.nl liet (het gebruik van) ventilatiesystemen bij 4 scholen onderzoeken en publiceerde de bevindingen én geleerde lessen in het rapport Gebalanceerde ventilatiesystemen in bestaande schoolgebouwen, lessons learned.

Service menu right