Digitalisering geestelijke gezondheidszorg met Nederlandse inzet

Meer artikelen
Interreg NoordWest Europa

Ieder jaar heeft bijna 2 op de 5 Europeanen te maken met mentale gezondheidsklachten, vooral depressies en angststoornissen. Hierdoor stijgt de vraag naar geestelijke gezondheidszorg. Dat is op termijn niet houdbaar. Om de kosten te drukken is digitale technologie (e-mental health) nodig. De afgelopen 15 jaar is daar te weinig op ingezet.

De Nederlandse organisatie Arq Psychotrauma Expert Groep heeft samen met organisaties in vijf andere Europese landen besloten om hier verandering in te brengen. Binnen het Interreg Noordwest Europa programma zijn zij het project eMEN gestart. De totale begroting is 5,3 miljoen euro.

Inzetten van digitale technologie

eMEN wil digitale technologie inzetten om het psychisch welzijn van de patiënt te verbeteren. Zo kan deze zorgsector toegankelijk en betaalbaar blijven op lange termijn. Oyono Vlijter, projectverantwoordelijke van eMEN en werkzaam bij Arq, benadrukt het belang van blended care hierbij. "Door het gebruik van blended care kun je kosten drukken: je ontmoet de patiënt persoonlijk in combinatie met online afspraken. Door de focus te verleggen naar deze online afspraken, kunnen er meer mensen behandeld worden, waardoor wachtlijsten afnemen", aldus Vlijter.

Samenwerking met kleine en grote ondernemingen

Om binnen eMEN tot concrete oplossingen te komen wordt er samengewerkt met 15 kleine en middelgrote ondernemingen. Via eMEN krijgen zij ondersteuning om bijvoorbeeld apps, online behandelmodules en wearable devices verder te ontwikkelen en op te schalen.

Doelen project

Arq koos ervoor om het project eMEN op te zetten binnen Interreg Noordwest-Europa, omdat de stijgende vraag naar geestelijke gezondheidszorg in dit deel van Europa voor grote uitdagingen zorgt. "Nederland is koploper op het gebied van e-mental health, maar grootschalige toepassing hiervan komt niet goed van de grond. Met eMEN willen we enerzijds onze kennis verspreiden over ontwikkeling en het gebruik ervan. Daarnaast willen we leren van onze partners. Hoe passen zij digitale technologie toe in de praktijk?"

Partnerselectie

Om het project te kunnen starten, benaderde Arq uiteenlopende partijen. "De zoektocht naar nieuwe partners hebben we voornamelijk uitgevoerd via internet en Geestelijke Gezondheidszorg Nederland. Veel mensen vinden het eng om buiten hun vertrouwde netwerk naar partners te zoeken, maar het is heel nuttig, omdat je zo tot nieuwe inzichten komt", besluit Vlijter.

Rol RVO.nl

Vanuit de RVO werd het project begeleid door Jacqueline Brouwer. "Onze rol zat vooral in het helpen bij de voorbereiding van de aanvraag. eMEN is ingediend onder de prioriteit innovatie, dus we hebben bijvoorbeeld gekeken of er rekening werd gehouden met hoe het project de uitwerking van resultaten voor ogen had."

Meer weten?

Service menu right