Distributiecentra Heineken draaien op zonne-energie

Meer artikelen
Distributie Heineken

Acht distributiecentra van Heineken Nederland maken gebruik van zonne-energie. Heineken liet hiervoor 12.000 zonnepanelen installeren die gezamenlijk een vermogen van 3 MWp opleveren. De zonnepanelen dekken 75 procent van het energieverbruik.

De zonnepanelen liggen op de distributiecentra van Heineken Groothandel in Amsterdam, Houten, Oss, Drachten, Etten-Leur, Rotterdam, Heerlen en Deventer. "Driekwart van onze energie wekken we hiermee op, de overige 25 procent kopen we groen in", vertelt Jeroen Corver, directeur Heineken Groothandel. "We willen ook energiebesparende maatregelen nemen, zoals het toepassen van led-verlichting."

Schone distributie in de stad

De zonnepanelen wekken niet alleen duurzame energie op voor de centra, maar ook voor het vervoer. "De stroom gebruiken we rechtstreeks voor het opladen van de accu’s van elektrische vrachtwagens. We hebben momenteel al twee elektrische vrachtwagens rijden - één in Amsterdam en één in Rotterdam. Volgend jaar nemen we er nog eens acht in gebruik. Ons doel is 0-emissie vervoer in 2020 in de Randstad", aldus Corver.

De zonnepanelen zijn mede dankzij de nauwe samenwerking tussen Heinekens projectpartners - SolarAccess en Triodos Renewables Europe Fund - gerealiseerd. De investeringen van deze partijen dragen bij aan het behalen van de doelen uit het Energieakkoord. SolarAccess is verantwoordelijk voor de aanleg en exploitatie van de zonneparken. Dany de Zeeuw, sales director van Solar Access, vertelt over het project.

Zonnepanelen met subsidie SDE+

“We hebben sinds 2010 al 15 vestigingen van Heineken in binnen- en buitenland van zonnepanelen voorzien. We kijken altijd eerst of de daken geschikt zijn voor een zonne-installatie. Daarnaast voeren we haalbaarheidsstudies uit of het financieel rendabel is. Pas als dat er goed uitziet, gaan we verder en bekijken we welke subsidie in aanmerking komt. Bij dit project is in 2014 voor alle acht distributiecentra afzonderlijk SDE+ subsidie aangevraagd. We hebben daarover nauw overleg gevoerd met RVO.nl."

Service menu right