Service menu right

Drinkwater voor buitenwijk La Paz

Meer artikelen

Met ondersteuning van het ORIO-programma adviseert Royal HaskoningDHV de Boliviaanse overheid bij de realisatie van een groot drinkwaterproject. Ongeveer 125.000 inwoners van La Paz krijgen hierdoor vanaf medio 2017 toegang tot schoon en veilig drinkwater.

In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn bedrijven en de beter bedeelde inwoners gevestigd in het centrum. Primaire voorzieningen zijn daar grotendeels aanwezig. Hoe verder je naar buiten trekt, hoe minder dat wordt. Zo is in de Periférica districten 11, 12 en 13 momenteel sprake van geen of primitieve aansluitingen op het waternet. In 2011 is een groot project van start gegaan om daar verandering in te brengen.

Technisch en financieel

Het volledige project bestaat uit 5 onderdelen: opvang van water in de bergen, de bouw van een zuiveringsinstallatie, transport van het water naar de stad, distributie naar de woningen en een reeks van voorlichtingsactiviteiten om toekomstige gebruikers te informeren over gebruik van het watersysteem. Daarnaast wordt buiten de stad gewerkt aan de bouw van een nieuwe dam, waardoor uiteindelijk genoeg water aanwezig is om de betreffende wijken te dienen. ORIO geeft financiële ondersteuning bij de bouw van het transmissie- en distributiesysteem, vertelt project adviseur Sven van den Berg van RVO.nl. “Daarnaast huurt de Boliviaanse overheid Royal HaskoningDHV in voor technische ondersteuning, met geld uit het ORIO-programma.”

Groot en ingewikkeld

Royal HaskoningDHV ontplooit binnen dit project 3 activiteiten. Het adviseert de lokale overheid over het aanbesteden van de werkzaamheden, bijvoorbeeld over de technische specificaties en de beoordeling van de biedingen. Daarnaast houdt het ingenieursbureau zowel de tijds- als financiële planning bij. Tot slot vervult het een spilfunctie als belangenbehartiger van RVO.nl. “Dat is geen overbodige luxe”, aldus Van den Berg. “Het is een groot en ingewikkeld project, met zeer veel stakeholders waaronder veel overheidsorganisaties. Bovendien is het inhoudelijk lastig, omdat de diverse deelprojecten met elkaar verbonden moeten worden. Royal HaskoningDHV speelt daar een zeer nuttige rol in.”

Politiek prestige

President Morales wil dat heel La Paz in 2020-2025 toegang heeft tot drinkwater. Het project heeft daarom politiek prestige, en krijgt veel media-aandacht. “Dat draagt bij aan het vertrouwen dat we het op tijd voor elkaar gaan krijgen. De lokale betrokkenheid is goed, en dat geldt ook voor de technische ondersteuning van Royal HaskoningDHV. Iets minder vlot verloopt soms de afstemming tussen de diverse overheidsorganisaties. Daar moeten wij vanuit ORIO af en toe wel wat stappen in zetten.”

Lokaal ‘ownership’

Sven van den Berg houdt samen met Kris Okker, de financiële adviseur van ORIO in de gaten of het geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken goed en binnen de gestelde kaders wordt besteed. Dat is inclusief aspecten als een transparante aanbestedingsprocedure en het treffen van benodigde milieumaatregelen. “Het verloopt heel goed. Vrijwel alle onderdelen zijn aanbesteed, de bouw is in volle gang en de bewoners worden goed voorbereid op de komst van drinkwater in hun wijk. Dit is een mooi voorbeeld van een project waarbij het ‘ownership’ bij het ontwikkelingsland in kwestie blijft. Zij stellen hun behoefte vast en bepalen zelf hoe zij dat invullen. Wij bieden daarbij ondersteuning. Met in dit geval als gevolg dat meer dan honderdduizend Bolivianen structureel toegang krijgen tot schoon drinkwater.”

ORIO...

...staat voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling. Het programma stimuleert de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van goed functionerende projecten voor publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden. ORIO is inmiddels stopgezet, lopende projecten worden volgens afspraak voltooid. DRIVE is het nieuwe aangepaste programma voor publieke infrastructuur. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de programma's uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.