Duurzame energie in afgelegen gebieden mogelijk

Meer artikelen

Negen partners uit diverse Noordwest-Europese landen ontwikkelen samen betaalbare duurzame energie voor afgelegen gebieden in de wereld. Ze combineren verschillende duurzame technologieën. Daarmee willen ze de energietoevoer stabieler maken en de CO2-uitstoot terugdringen.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) houdt zich bezig met de energietransitie en innovaties van energiesystemen (zon, wind, biomassa). Het bedrijf gaat ook over het projectmanagement en de coördinatie van LOGiC (Low carbon Off Grid Communities).

Off Grid Test Centre

Het internationale project LOGiC komt voort uit het Off Grid Test Centre (OGTC) in Den Oever. Dit centrum voert onderzoek uit en test combinaties van verschillende duurzame energiesystemen. NHN vroeg steun van INTERREG North West Europe (NWE). Doel is om verschillende combinatiesystemen in een aantal Noordwest-Europese landen verder te ontwikkelen.

Bjorn Borgers van NHN: “Daarbij kregen we uitstekende hulp van RVO.nl, zodat we een grote slagingskans hadden. Bovendien bracht RVO.nl ons met succes in contact met geschikte buitenlandse partners.”

Duurzame energietechnologieën combineren

De partners van LOGiC werken samen aan een blauwdruk voor decentrale hybride energiesystemen (DHES). Deze systemen combineren verschillende duurzame energietechnologieën (zon, wind, getijdenenergie en batterijtechnologie).

Borgers: “De energietoevoer naar afgelegen gebieden is een transnationaal probleem. Lokale bedrijven willen slimme combinaties aanbieden waardoor vraag en aanbod beter op elkaar zijn afgestemd. We testen nu hoe we welke bronnen het best kunnen combineren om de fluctuaties in de toevoer en opslag te reguleren.”

Pilots hybride energiesystemen

Via drie pilots test LOGiC diverse mogelijke decentrale hybride energiesystemen. De pilot op Texel koppelt batterijtechnologie aan zonneparken. Op het Orkney-eilanden in Noord-Schotland zijn experimenten met getijdenenergie, windenergie en batterijopslag. Ook de pilot op de Îles du Ponant in Bretagne onderzoekt de mogelijkheden van deze combinatie.

Het Nederlandse Tocardo International B.V. ontwikkelde een getijdenturbine. Deze levert een belangrijke bijdrage aan de pilots.

Wereldwijd toepasbare energiesystemen

Borgers: “We werken aan energiesystemen die wereldwijd toepasbaar zijn. Daarvoor is niet alleen belangstelling vanuit eilanden en afgelegen gebieden. Ze kunnen ook oplossingen bieden voor gebieden die zoeken naar autonome systemen binnen de gebouwde omgeving.

De gemeente Birkenfeld in Duitsland heeft zich bij LOGiC aangesloten. De Hogeschool van Trier onderzoekt wat het beste combinatiesysteem voor hun gebied is en hoe Birkenfeld de betrokkenheid van de gemeenschap kan waarborgen.”

Meer weten?

Service menu right