Duurzame kenniscampus WUR doet aan warmtekoudeoplsag

Meer artikelen
Bodemenergie Wageningen Universiteit

Wageningen Universiteit en Research Centrum (Wageningen UR) zegt grote waarde te hechten aan haar status als één van de meest duurzame kenniscampussen. Het toepassen van Warmtekoude Opslag (WKO) in haar gebouwen draagt hier aan bij.

De Universiteit van Wageningen realiseerde tussen 2007 en 2013 een open opslagsysteem (doublet). Dit bestaat uit zes bronparen, waarmee een debiet van 660 m3 per uur wordt gerealiseerd. De bronnen bevinden zich op zo’n 75 meter onder het maaiveld. De gemiddelde gemeten delta T over het hele jaar bedraagt 5oC. De verwachting is dat er tot 2030 in combinatie met uitbreiding van het aantal bronparen, geleidelijk meer gebouwen zullen worden aangesloten.

WKO draait steeds beter

De WKO functioneert goed en is goed op weg om de beloofde prestaties te gaan halen. De heer Van der Wal: “De CO2-reductie en energiebesparing van de afgelopen jaren laten zien dat de berekende besparingen gehaald gaan worden. Waar eerst nog werd verwacht dat we op zo’n 400.000 m3 aan gas per jaar zouden blijven verbruiken, doken we afgelopen jaar onder de 300.000 m3 en lijkt een verdergaande reductie goed mogelijk. Tegelijkertijd is het comfort in de gebouwen meestal goed, ook omdat we beschikking hebben over (conventionele) cv-ketels en koelmachines die kunnen bijspringen bij extreme klimaatomstandigheden”.

Actief beheren is een voorwaarde

Een actief en deskundig beheer is een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de WKO. Enkele voorbeelden: de bemetering uit 2007 bleek niet goed te werken en die is vrij snel vervangen en uitgebreid. De inregeling van de warmtepompen in enkele gebouwen is verbeterd en in gebouw Forum is zelfs een nieuwe warmtepomp geïnstalleerd, omdat de bestaande warmtepomp niet goed werkte. Tot slot bleek in de praktijk dat de koudevraag van het nieuwe onderwijsgebouw Orion veel lager was dan ons voorgerekend was. Besloten is om het koude-overschot  nuttig in te zetten in 3 andere gebouwen. Dat is onlangs gerealiseerd, en er zijn nu al leuke resultaten zichtbaar”.

Leerervaringen

Er is bij Wageningen UR veel geleerd de afgelopen jaren. “Door de opgebouwde kennis van de systemen zijn uitbreidingen inmiddels geen ad hoc oplossingen meer. Het is nodig gebleken om zelf te monitoren en kennis van de installaties en de bediening ervan zelf in huis te hebben. De resultaten van uitgevoerde inventarisaties leren ook dat integraal ontwerpen, van gebouw, gebouwinstallaties en grondwaterinstallaties, noodzakelijk is. Veel van de noodzakelijke verbeteringen die bij Wageningen UR moesten worden getroffen zijn ontstaan doordat te veel partijen verantwoordelijk zijn voor steeds een klein stukje van het ontwerp en de realisering”.
 
Wageningen UR adviseert andere opdrachtgevers te zorgen voor voldoende sturingsmechanismes zodat je opties hebt en invloed op de balans. De Universiteit heeft bijvoorbeeld de installaties “dubbel” uitgevoerd (WKO, warmtepomp, koelmachines, c.v.-ketels);voor aansluiting gezorgd van meer gebouwen met verschillende vraagprofielen en het hele beheer geregeld via een gebouwbeheersysteem.

Meer informatie

Service menu right