Eerste fokprogramma verstuurd

Meer artikelen
Drie paarden

1 November is het zover: De nieuwe fokkerijverordening gaat in. Wim en Marijke Heijkoop van Irish Cob Stamboek Nederland (ICS Nederland) verstuurden als eerste hun fokprogramma. Zij willen als vertegenwoordigers van paardenfokkers erkend blijven. Hiermee verhogen ze de handelswaarde van de door ICS leden gefokte paarden.

Heijkoop van ICS Nederland: “De erkenning is belangrijk voor een(paarden)stamboek omdat deze het recht geeft Europees erkende paardenpaspoorten uit te geven. In een paspoort van een paardenstamboek staan ook afstammingsgegevens. Erkenning betekent ook toezicht. Als een stamboek door de overheid is erkend, dan geeft dat de paardeneigenaren het vertrouwen dat de vermelde afstamming juist is en dat ook de overige gegevens zoals de geboortedatum en de fokker kloppen. Dit verhoogt de handelswaarde van de gefokte dieren”.

Ondersteuning door RVO.nl

Om het voor fokkerijorganisaties makkelijker te maken, zijn medewerkers van fokkerijregelingen van RVO.nl op pad gegaan. Ze kwamen bij fokkerijorganisaties langs voor hulp en om uitleg te geven bij het invullen van de nieuwe formulieren. Het afgelopen jaar heeft RVO.nl ruim 30 stamboekorganisaties onderdsteund bij het invullen. Dat is ruim de helft van de huidige erkende stamboekorganisaties.

ICS Nederland maakte geen gebruik van de ondersteuning. Wel wisten ze RVO.nl te bereiken. “Het invullen van de formulieren was niet altijd makkelijk. Het blijft flink wat werk om een fokkerijprogramma op te stellen en de formulieren in te vullen. Vooral omdat dit vaak om technische problemen ging. Maar met hulp van RVO.nl zijn we er uitgekomen. Het scheelt ook dat we weten waar we terecht kunnen”. En met resultaat: ICS Nederland is de eerste organisatie die het fokprogramma indiende.

ICS over het formulier

Eerder deze maand ontving RVO.nl de formulieren. ICS Nederland is er best een beetje trots op. Voordeel was ook dat de formulieren zijn opgesplitst naar diersoort. “Voor op de website werkt dit goed. Toch was het indienen van het aangepaste fokkerijreglement niet specifiek gericht op paarden, maar ook op varkens, geiten en koeien. Daar zijn we niet zo enthousiast over” Gelukkig heeft dit hen er niet van weerhouden een aangepaste fokkerijreglement in te dienen.

Begin dit jaar heeft RVO.nl alle fokkerijorganisaties geïnformeerd over de verandering van de regeling en wat dat betekent voor fokkerijorganisaties binnen Nederland. RVO.nl hoort regelmatig dat dit soort regelingen zorgen voor veel administratief werk. Helaas is dat de realiteit rondom de regelgeving. ICS Nederland: “Ach, dit hoort bij ons werk. Gelukkig waren de in te vullen stukken duidelijk en helder en konden we de vragen goed beantwoorden”.

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij het invullen van de erkenningsformulieren? Neem dan contact op met Team Fokkerij: fokkerij@rvo.nl.

Service menu right