Eilanden als proeftuin voor innovatieve technologie

Meer artikelen
waddeneiland.jpg

Innovation Policies for Sustainable European Islands is het thema van het project Islands Innovation. Dit project onderzoekt in hoeverre eilanden het innovatievermogen van Europa kunnen versterken. INTERREG Europe gaf dit project een subsidie van bijna €1,4 miljoen.

Tot de deelnemende partijen behoren overheids- en kennisinstellingen uit Denemarken, Estland, Madeira, de Azoren, Guadeloupe, de Noord-Egeïsche regio in Griekenland. De Nederlandse provincie Fryslân is in dit project de leadpartner. Begrippen als zelfvoorzienend en circulair staan bij het project centraal.

Meer innovatiemogelijkheden

Eilanden zijn interessante onderzoeksterreinen omdat ze als kleinschalige proeftuinen dienen. "Als je levende organismen in een geïsoleerde omgeving plaatst, evolueren ze soms in een heel andere richting," legt Tijsma uit. "De gedachte is dat dit ook opgaat voor technologie. Op eilanden gelden andere selectiecriteria voor technologische ontwikkeling dan in stedelijke omgevingen. Je krijgt dan meer innovatiemogelijkheden. Dit project richt zich op de ontwikkeling van beleidsinstrumenten om die mogelijkheden te benutten."

Kleinschalige technologie

Projectleider Simon Tijsma: "Als perifere regio zochten we naar betere profileringsmogelijkheden. We stelden een algehele verschuiving vast bij het oplossen van duurzaamheidsproblemen. Grootschalige technologie verschuift naar kleinschalige. Een ontwikkeling die uitstekend paste bij de provincie Friesland.

Waddeneilanden

We wilden vooral de Waddeneilanden als testbed gebruiken voor nieuwe technologie. Biologisch gezien behoren ze tot de rijkste gebieden van Europa. Daaruit zijn twee opeenvolgende internationale projecten ontstaan, Cradle to Cradle Islands en Development to Dissemination. Het project Islands of Innovation is dus een voortzetting van een al eerder ingezette beleidslijn."

Hulp bij aanvraag

De projectontwikkeling kreeg een subsidie van € 25.000. Tijsma: "Het is niet eenvoudig een INTERREG Europe-aanvraag te ontwikkelen. De kunst is ideeën tastbaar en passend te maken. Met de steun van RVO.nl krijgen we hulp van een bureau dat gespecialiseerd in de methodiek en techniek van subsidieaanvragen."

Kiezen voor één thema

INTERREG-adviseur Machtelijn Brummel hielp bij de projectaanvraag vanuit RVO.nl. "INTERREG Europe richt zich op projecten die bijdragen aan beleidsveranderingen. Dat moet duidelijk blijken uit de aanvraag. In dit geval was de keuze voor één thema belangrijk: Innovation of Environment. Projecten passen vaak bij verschillende thema’s, maar dat verkleint de kans op een succesvolle aanvraag. Met ons advies is een duidelijke keuze gemaakt en aangegeven hoe het staande beleid wordt beïnvloed."

Meer weten?

Meer informatie over het project leest u op de programmawebsite.

Service menu right