Service menu right

Energietoezicht Oss bespaart net zoveel als halve windmolen

Meer artikelen
Praktijkverhalen gemeente Oss energietoezicht header

Lukt het gemeenten om bedrijven en instellingen aan te sporen om energie te besparen? De gemeente Oss wel. Samen met Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert deze gemeente 'adviserend energietoezicht' uit. En dat werkt: "Uitgerekend is dat we door op 25 adressen te handhaven net zoveel energie besparen als een halve windmolen in een heel jaar opwekt."

Aan tafel in het Osse gemeentehuis zitten Dennis van der Linden (Procesmanager Vergunningverlening Toezicht en Handhaving van de gemeente Oss), Leo van den Akker (Beleidsadviseur Duurzame Ontwikkeling ODBN) en Ruud Megens (Toezichthouder Energie ODBN). Zij lichten dit energietoezicht toe.

Gemeente Den Bosch als kwartiermaker

Dennis van der Linden van de gemeente Oss trapt af: "Wat betreft het handhavingsbeleid op energiebesparing heeft de gemeente Den Bosch een mooi voorbeeld voor ons neergezet. Daar wordt gewerkt met energie-inspecteurs die bedrijven controleren op energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. We zochten naar een soortgelijke manier om te handhaven en klopten hiervoor bij ODBN aan."

Adviserend energietoezicht

Leo van den Akker (OBDN): "Wij kiezen voor ‘adviserend toezicht’. Dit houdt in dat wij bedrijven bezoeken waar we als Omgevingsdienst normaal gesproken niet zo vaak komen, maar waar wel een besparingspotentieel ligt. We houden niet alleen toezicht op de uitvoering van de Erkende Maatregelenlijst (EML), maar wij attenderen bedrijven ook op andere besparingsmogelijkheden die we tegenkomen."

Praktische maken van energiebesparing

Toezichthouder Ruud Megens is degene die daadwerkelijk bij de Osse bedrijven en instellingen langsgaat. "Voor nu is het belangrijk om energiebesparing praktisch te maken. We merken dat als we aan de hand van de EML’s redelijke en haalbare afspraken met bedrijven maken, dat ze dan veel meer voor verandering openstaan. Ik laat ze zien hoe ze hun gebouwen en processen duurzamer kunnen inrichten."

Op wat voor panden ligt de focus?

De gemeente Oss focust zich vooralsnog op kantoren, zwembaden, scholen en zorginstellingen. Het goede nieuws is dat directies van deze instellingen steeds meer duurzame maatregelen in hun meerjarenonderhoudsplanning opnemen. De komende jaren zullen nog veel meer Osse bedrijven en instellingen gestimuleerd worden in hun verduurzamingsproces. "Daarom is het ook zo belangrijk dat zij voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Op basis hiervan kunnen we nog gerichter bedrijven benaderen die flinke stappen moeten zetten", stelt Dennis van der Linden.

Hoe handhaving aanscherpen?

Tot nu toe heeft 15 tot 20% van de Osse bedrijven die een informatieplicht energiebesparing hebben, vóór 1 juli 2019 aan die plicht voldaan. Ruud Megens: "Dat percentage moet omhoog. Daarom gaan we bedrijven die zich nog niet hebben gemeld, aanschrijven. Uiteindelijk willen we uiteraard dat alle bedrijven die onder deze plicht vallen hier ook aan voldoen."  

Geloof in aanpak

Natuurlijk, er kan altijd meer bespaard en beter gehandhaafd worden. Dat is ook het streven voor de komende jaren. Toch gelooft de drie-eenheid sterk in de huidige aanpak. Dennis van der Linden: "Deze vorm van energietoezicht is de goedkoopste manier om energie te besparen. Er is uitgerekend dat we door op 25 adressen te handhaven evenveel energie besparen als een halve windmolen in een heel jaar opwekt."

Informatieplicht energiebesparing

De bestaande energiebesparingsplicht (met de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing als uitgangspunt) kan voor bedrijven en instellingen een mooi begin- of ijkpunt zijn van energiebesparing. Sowieso moeten bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

Meer weten?