Expertteam adviseert regio Groningen-Assen

Meer artikelen
Bouwkavel Groningen

30.000 nieuwe woningen. Een voldoende en afwisselend woningaanbod. Goede bereikbaarheid met behoud van rust, ruimte en schone lucht. Dat wil de regio Groningen–Assen bereiken in 2020.

Om de stilgevallen bouw nieuw leven in te blazen, vroeg het Innovatieteam Wonen voor de regio Groningen-Assen het Expertteam Eigenbouw om advies. "Door de huidige situatie in de bouw moeten wij nieuwe woonconcepten en bouwprocessen onderzoeken", vertelt Edwin Oostmeijer, projectontwikkelaar bij het Innovatieteam Wonen.

"Je kunt activiteiten in de bouw op verschillende manieren aanmoedigen. Bijvoorbeeld door Collectief Particulier Ondernemerschap. Hierbij bouwen bewoners zelf samen met hun toekomstige buren hun huis. CPO is meer dan alleen het bouwen. Het gaat ook om de grondverkaveling en de ontwikkeling. Particulieren willen zelf de grootte en ligging van een kavel bepalen en dit ontwikkelen. Veel gemeenten hebben hier nogal wat vragen bij. Dat was voor ons reden om contact op te nemen met het Expertteam Eigenbouw".

Wensen particuliere bewoners

Het Expertteam Eigenbouw kwam met een voorstel voor flexibele verkaveling en voorwaarden voor uitgifte die aansluiten bij de wensen en de draagkracht van particuliere bouwers. “In een ‘veldpaspoort’ staat hoe een gemeente tot een uitgifte kan komen zonder dat ze zelf nieuwe investeringen in het gebied hoeft te doen. Ook hoeft de gemeente vooraf geen kavelmaten en toegestane bouwvolumes vast te leggen. Door veel niet vast te leggen bereiken gemeenten meer mogelijke investeerders. Kopers vinden hun ideale kavel in het nu nog lege land”, aldus Oostmeijer.

Financiering

Het plankostenfonds van de Rabobank is een extra prikkel voor de plannen in de regio. Dit fonds is bestemd voor kosten die in de voorfase gemaakt worden. Dat zijn de aanloopkosten voordat er een huis staat. Dit initiatief van de Rabobank kan de opstart van eigenbouwprojecten enorm helpen. Oostmeijer hoopt dat meer banken en instellingen dit voorbeeld volgen.

Vrije hand bij bouwactiviteiten

Het Innovatieteam is blij met de adviezen. Oostmeijer: “Het Expertteam Eigenbouw kijkt met een frisse blik naar de mogelijkheden van de gebieden. In deze dunbevolkte regio hebben veel gemeenten grond gereserveerd of aangekocht, met alle financiële gevolgen van dien. Wij moeten nieuwe concepten dus niet uit de weg gaan en particulieren meer de vrije hand te geven bij hun bouwactiviteiten. Op die punten is de samenwerking met het Expertteam zeker geslaagd".

Service menu right