Expertteam versnelt gebiedsontwikkeling Noord-Brabant

Meer artikelen
Bedrijventerrein

De regio Tilburg-Waalwijk schakelde samen met de provincie Noord-Brabant het Expertteam Versnellen van RVO.nl in. Deze experts helpen bedrijven en overheden om complexe juridische en planologische processen bij gebiedsontwikkeling of bouwprojecten te verduidelijken, te vereenvoudigen en te versnellen.

Mark Spanjers, programmamanager Werklocaties bij de provincie Brabant: "In 2016 zagen we dat er te weinig locaties waren om aan de groeiende vraag van de logistieke sector te voldoen. We wilden nieuwe locaties gaan ontwikkelen bij een concrete marktvraag, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet."

Problemen

"Hierbij moesten we gebruik maken van het bestaande instrumentarium, maar dat sluit niet aan bij deze nieuwe werkwijze. Bij vraaggericht ontwikkelen hoort bovendien actieve grondpolitiek. Maar dan moet de gemeente wel een bestemmingsplan hebben. Verder zijn er meerdere geschikte locaties in beeld."

Vertrouwen

Om deze problemen op te lossen, is het Expertteam Versnellen met gemeenten en provincie aan tafel gegaan. Spanjers: "We hebben eerst geïnvesteerd in het onderlinge vertrouwen. In een goede sfeer hebben we meer wederzijds begrip voor elkaars belangen gekregen. Dat vertrouwen leidde tot praktijkgerichte regionale afspraken voor zeer grootschalige logistiek en betere regionale samenwerking."

Belang van regionale afstemming

Deze pilot onderstreept volgens Spanjers het belang van wederwijds vertrouwen bij regionale samenwerking. "Ook heb ik geleerd dat vereenvoudiging van regels voor ruimtelijke ontwikkeling nadrukkelijk vraagt om regionale afstemming. Dit vergroot de haalbaarheid van de plannen."

Meer weten?

Service menu right