Fiscale regeling EIA helpt duurzame investeringen in warmtenetten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Fiscale regeling EIA helpt duurzame investeringen in warmtenetten

Meer artikelen

Het bedrijf Ennatuurlijk ontwikkelt en beheert warmte- en koudenetten verspreid over het hele land. "We moeten soms flink puzzelen om investeringen hierin rendabel te maken. Dan kan de Energie-investeringsaftrek het verschil maken met een fiscaal voordeel van soms wel 10%."

Ennatuurlijk is een van de grotere warmtebedrijven van Nederland. Frank Soons, manager Duurzaamheid en Innovatie: "Het mooie van warmtenetten is dat je vanwege de grootschaligheid, duurzame bronnen kunt gebruiken die anders onbenut blijven. Denk aan restwarmte van de industrie, biomassa en aardwarmte. Bovendien blijft een warmtenet al snel 50 jaar operationeel."

Maar de initiële investeringen zijn hoog. Dit komt doordat de aanleg van een warmtenet complex is. "We moeten soms echt puzzelen om de businesscase rendabel te krijgen."

Fiscaal voordeel met EIA

Volgens Soons helpt de Energie-investeringsaftrek (EIA) om positief te besluiten over investeren in warmtenetprojecten. "Enkele jaren geleden ontdekten we deze fiscale regeling van RVO. Hiermee kunnen we voor diverse projecten een netto voordeel van ongeveer 10% krijgen. Dat kan in sommige gevallen de doorslag geven, zeker bij grote infrastructurele projecten."

Warmtenet van Enschede

Soons noemt het warmtenet van Enschede als voorbeeld. "We wilden een transportleiding dwars door het centrum aanleggen. Het is een zogeheten diepte-investering: je legt infrastructuur aan voordat je voldoende klanten hebt die de warmte gaan afnemen. Het verwachte belastingvoordeel van de EIA was een belangrijk onderdeel in de businesscase. Het hielp om een positief besluit te nemen. Ondertussen is dan ook een groot deel van het project gerealiseerd."

150 aanvragen per jaar

Voor Ennatuurlijk is de EIA vast onderdeel van het ontwikkelproces geworden. Het bedrijf doet jaarlijks ongeveer 150 aanvragen. "Het moet wel gaan om investeringen van de Energielijst. Tweewekelijks komen we met een team bijeen om aan de hand van gedane investeringen de EIA-mogelijkheden door te nemen. En maandelijks dienen we deze aanvragen per project in."

SDE+ voor duurzame productie

Voor de productie van duurzame energie vraagt Ennatuurlijk subsidie aan via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). "Dit is bijvoorbeeld voor onze biomassacentrales die gekoppeld zijn aan warmtenetten. De regelingen dragen elk bij aan een van de onderdelen van het warmtenetsysteem. Het helpt ons om investeringen te doen in duurzame projecten en daarmee een bijdrage te leveren aan de energietransitie."

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.