Gemeente Ten Boer geeft voorrang aan duurzaam initiatief

Meer artikelen

De economische crisis zorgde ervoor dat de gemeente Ten Boer een aangekocht stuk grond in Woldwijk niet kon gebruiken voor nieuwe woningen. Inwoners van de Groningse gemeente boden uitkomst. Zij wilden de 39 hectare grond gebruiken om duurzame initiatieven te ontplooien.

Hoewel dat idee botst met het bestemmingsplan voor Woldwijk, stemde de gemeente toe. 

De plannen van de gemeente Ten Boer en haar inwoners passen goed binnen de kaders van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 ingaat. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen om meer integraal te werken aan ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Ook wil de overheid beter aansluiten bij lokale behoeften door burgerinitiatieven de ruimte te geven. De initiatiefnemers van Ten Boer, samenwerkend in de Coöperatie Vereniging Woldwijk, konden hun plan daarom aanmelden als Proeftuin Omgevingswet.

Duurzaam, meerwaarde en winst

Iedere inwoner van Ten Boer met een goed idee kan een projectplan indienen voor Woldwijk. De coöperatie bepaalt, samen met een team van inwoners en een projectteam van de gemeente, of het plan uitgevoerd mag worden. Ze letten daarbij op een paar vereiste criteria.

Het plan moet duurzaam zijn, maatschappelijke meerwaarde hebben voor de inwoners van Ten Boer én het moet op enige manier geld opleveren. Met de gezamenlijke opbrengsten van de duurzame initiatieven betaalt de coöperatie de huur van de grond aan de gemeente.

Zelfoogsttuin

"Er ontstaan heel uiteenlopende projecten", vertelt Jesse van der Laan, beleidsmedewerker Ruimte van de gemeente Ten Boer. "Zo is er een zelfoogsttuin, waar mensen groente en fruit kunnen halen. En er staan enkele tiny houses en yurts, dat zijn Aziatische tenten. Het is mooi om te zien dat hier – een gebied dat braak leek te komen liggen – nu zoveel mooie initiatieven opbloeien."

Tienjarige vergunning

"Om dit te kunnen doen, moesten we de regels een klein beetje verbuigen’, vervolgt Van der Laan. ‘We hebben een tienjarige overkoepelende vergunning verleend, die de strijdigheid met het bestemmingsplan oplost. Tijdens dit proces kregen we hulp van twee experts van het Expertteam Woningbouw van RVO.nl. Zij zijn gespecialiseerd in wat er in het kader van de Omgevingswet mogelijk is."

"We hebben als gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten met RVO.nl. Zij blijft dus bij dit project betrokken. Het is erg fijn om hun specialistische kennis voorhanden te hebben. De experts van het expertteam Woningbouw van RVO.nl geven ons inzicht in de gevolgen van keuzes die wij maken in dit project. We leren een hoop van elkaar."

Ten Boer was zelf al heel ver

Elwin Baris, regio-liaison RVO.nl (Drenthe, Groningen, Friesland): "Als regioliaison ben ik een vooruitgeschoven post van RVO.nl. We kunnen gemeenten in de regio ondersteunen, waardoor we ze sneller kunnen helpen. In Ten Boer schakelden we twee experts in om de gemeente en Coöperatie te helpen hun plannen verder te ontwikkelen.

Ze waren zelf al heel ver, maar door te sparren met de experts konden ze nét weer een paar stapjes extra zetten. Ook voor andere gemeenten kan het heel interessant zijn eens contact te zoeken met RVO.nl. We hebben kennis van allerlei thema’s, en voor ieder gebied is er een regioliaison die je van dichtbij kan koppelen aan de juiste mensen."

Service menu right