Green Deal verduurzaamt zorginstellingen

Meer artikelen
Green deal zorginstellingen verduurzamen

Minder voedselverspilling en een lager verbruik van energie en water. Zorginstellingen kunnen op het gebied van duurzaamheid nog veel winst behalen. Binnen de Green Deal 'Nederland op weg naar duurzame zorg' zetten zij de eerste stappen.

Systematische verduurzaming

De inzet van de ondertekenaars van de Green Deal is duidelijk: eind 2018 moet 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorginstellingen een start hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

De instellingen hebben een nulmeting gedaan; die maakte het mogelijk om de te nemen maatregelen in kaart te brengen. De deelnemers hebben inhoudelijke werkgroepen opgezet en er is een regionale aanpak volgens een vast stramien.

Water en -energieverbruik kennis

Vooral voor die regionale aanpak geldt: kennisdeling leidt tot versnelling," zegt Adriaan van Engelen in een artikel op Zorgvisie.nl. Als directeur van branchevereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ) was hij twee jaar geleden initiatiefnemer van de Green Deal.

"Zo hebben we nu een gestandaardiseerde aanpak voor het monitoren van de afvalproductie, het water- en energieverbruik. Maar ook is veel kennis beschikbaar over inkoop van vervoer, schoonmaak en onderhoud. Maatregelen die nuttig zijn voor de aanpak van het keurmerk Milieuthermometer Zorg, waar bijna alle organisaties mee werken."

Green Deal 2.0

Het vervolg op de eerste Green Deal in de zorg is al in de maak. In de Green Deal 2.0 staan samenwerking en kennisdelen opnieuw centraal, maar nu gericht op concrete maatregelen op vier terreinen: energietransitie, circulariteit, medicijnresten in het afvalwater en de gezonde leefomgeving.

Praktijk

Een zorgbedrijf dat in de praktijk werkt aan verduurzaming van haar bedrijfsvoering en vastgoed is ‘s Heeren Loo. Met locaties door het hele land en 16.000 medewerkers is het de grootste zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. In een artikel op Zorgvisie.nl wordt uiteengezet hoe het bedrijf dit aanpakt.

Service menu right