"Handig, zo’n RVO.nl aanspreekpunt voor energie-initiatieven"

Meer artikelen

Een zonnepark aanleggen. Inmiddels gebeurt dat op heel veel plekken. Maar toen de lokale energiecoöperatie Endona ervoor bij de gemeente Raalte aanklopte, was het nog iets nieuws. Gemeentemedewerker Vincent Breen: "RVO.nl hielp op veel manieren mee."

In bijna elke gemeente zijn er tegenwoordig mensen die zonlicht, wind of biomassa willen omzetten in energie. Steeds vaker zijn dat grote bedrijven. Maar ook lokale gelegenheidscoöperaties zonder winstoogmerk laten zich overal gelden. Zoals Endona, die in het dorpje Heeten een braakliggend stuk grond wilde gebruiken om zonnepanelen te plaatsen.

Daarvoor benaderde de coöperatie in 2013 de gemeente Raalte, eigenaar van die grond en vergunningverlener.

Van bouwvergunning, techniek tot subsidie

"Een goede overheid ondersteunt burgers die zich samen willen inspannen voor een betere wereld", zegt Vincent Breen. "De grote bedrijven redden zich wel: die hebben genoeg budget, kennis en ervaring om duurzame-energieprojecten op te zetten.

Voor lokale coöperaties is het vaak een worsteling om alles in één en dezelfde periode te regelen: een bouwvergunning, subsidie, extra financiering. En daarna ook nog eens de techniek en het beheer.’

De gemeente verleende Endona een kleine startsubsidie voor de planfase, vond een nog geschiktere locatie, hielp mee met informatiebijeenkomsten voor omwonenden, gaf de grond uit in erfpacht en verleende de bouwvergunning. "Voor deze vergunning moesten we eigenlijk wachten tot RVO.nl de Stimulering Duurzame Energie-subsidie zou toezeggen. Maar RVO.nl wilde dit pas doen als wij de vergunning gaven. Iemand moest die patstelling doorbreken."

Bijna 8.000 zonnepanelen

"De aanleg van 7.752 panelen was het eerste zonnepark-initiatief in Overijssel’, zegt Breen. ‘We zijn erg trots dat het sinds afgelopen september energie levert. Achteraf hadden we rond de uitdaging van vergunning, subsidie en financiering misschien nog beter kunnen samenwerken. Wellicht was het park er dan sneller gekomen.

"Ik had bijvoorbeeld samen met Endona naar RVO.nl kunnen gaan, al vóór de subsidieaanvraag. Dan hadden we daar kansen en knelpunten kunnen bespreken." Niet dat hij wist bij wie hij moest zijn. "Er was bij RVO.nl nog niet één aanspreekpunt voor lokale energie-initiatieven. Laat staan een liaison die zelf op gemeenten afstapt. Sinds kort is die er wel; erg handig! Maar destijds moest Endona zelf op zoek naar de juiste personen."

Toen de coöperatie deze had gevonden, bleek er veel mogelijk. Breen: "Endona mocht bijvoorbeeld gebruikmaken van de experimentenregeling Elektriciteitswet , die RVO.nl uitvoert. Ook dacht RVO.nl goed mee. Ze bleek meer dan alleen subsidieverstrekker."

"Ik help opgaven integraal aan te pakken"

Regio-liaison Gerko Slotman: "Bij lokale energie-initiatieven zijn er altijd meerdere opgaven. Denk aan ruimtelijke ordening, wet- en regelgeving, financiering, gebiedsinrichting, de omgang met buurtbewoners en het slim structureren van coöperaties. Het is belangrijk om al die opgaven op elkaar af te stemmen; om ze integraal te benaderen. Een hele klus, die vraagt om samenwerking tussen alle overheidslagen en betrokken partijen.

RVO.nl heeft voor veel opgaven bruikbare kennis en subsidies beschikbaar. Zo weten we welke regelingen toepasbaar zijn. Zoals de experimentenregeling Elektriciteitswet. Bovendien weten we oplossingen op elkaar af te stemmen en relevante partijen met elkaar te verbinden. Om deze integrale benadering te versterken, zorgen we ervoor dat gemeenten en coöperaties per regio één aanspreekpunt hebben: een liaison, zoals ikzelf.

Als liaison wacht ik niet alleen tot gemeenten en coöperaties om hulp vragen. Ik ga ook naar die gemeenten toe en bespreek met hen hun duurzame-energieaanpak. In een gesprek van tien minuten zie ik vaak zó vijftien onderwerpen waarbij RVO.nl zou kunnen helpen."

Service menu right