Hanse Staalbouw investeert in duurzame aardappelopslag in Kenia

Meer artikelen
Kenia_bouw_loods_header

Hanse Staalbouw wil kleine boeren in Kenia met een goedkoop energieneutraal opslagsysteem voor aardappelen ondersteunen. Een goed opslagsysteem zorgt voor een betere prijs van de producten en meer voedselzekerheid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) keurde het demonstratieprojectvoorstel van Hanse Staalbouw goed.

Voor de grote groep kleine boeren in Kenia zijn de moderne opslagmethoden te duur. De laag technische opslag van Hanse Staalbouw biedt interessante mogelijkheden voor deze doelgroep. Ook sluit de oplossing goed aan bij hun technische mogelijkheden en kennis.

Veelbelovende start

Het project is de introductie van een aardappelopslagsysteem op de Keniaanse markt. De relatief kleine aardappelopslag van Hanse Staalbouw, die geen energie gebruikt, is niet op de markt aanwezig. Met de veelbelovende start wil Hanse Staalbouw binnen 3 jaar 25 opslagsystemen verkopen met een gezamenlijke exportwaarde van € 800.000. Daarmee groeit de lokale werkgelegenheid met meer dan 100 extra arbeidsplaatsen. Naast de investeringen in de aardappelopslag starten ook trainingsprogramma’s voor de teelt van aardappels en wordt verbeterd pootgoed geïntroduceerd. Het project versterkt de marktpositie van Hanse Staalbouw op de Keniaanse markt.

Oogstopbrengsten verbeteren

In Kenia is de aardappel een belangrijk voedselgewas, na maïs. Aardappels worden 2 groeiseizoenen per jaar geteeld. De 128.000 hectare aardappelen brengen gemiddeld 7,7 ton per hectare op. Deze oogstopbrengsten zijn ver beneden hun potentieel en verbetering is nodig voor de voedselzekerheid.

DHI-regeling

Met de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken. Nederlandse mkb-ondernemingen met interesse in opkomende markten kunnen een aanvraag indienen voor

  • Demonstratieprojecten: demonstratie van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen.
  • Haalbaarheidsstudies: onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans dat uw potentiële klant uit een van de DHI-landen wil investeren in uw technologie, kapitaalgoed of dienst.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in een van de DHI-landen.

De startdatum voor de eerste DHI-tenderronde van 2017 is nog niet bekend. De regeling zal gelden voor praktisch alle landen. Dat is een belangrijke verandering ten opzichte van 2016.

Service menu right