Het Innovatiekrediet maakt mooie, innovatieve projecten mogelijk

Meer artikelen
Bas Kruiderink

Het Innovatiekrediet bereikt de groep innovatieve mkb’ers waarvoor volgens de Financieringsmonitor financiering een uitdaging is, en speelt een belangrijke rol bij het rondkrijgen van de financiering voor de projecten waarvoor het wordt ingezet. Hiermee helpt het Innovatiekrediet om innovatieprojecten sneller tot stand te laten komen.

Bas Kruiderink, Procescoördinator van het Innovatiekrediet, vertelt over deze regeling en over een paar bedrijven die met veelbelovende innovaties aan de weg timmeren.

Waarin zit hem de kracht van het Innovatiekrediet?

Het Innovatiekrediet zorgt voor een verlaging van het risico in de spannende fase waarin een onderneming bezig is om innovatieve plannen en ideeën om te zetten in een verkoopbaar product. We kunnen in die fase een serieuze bijdrage leveren aan de financiering van het projecten en zo de realisatie van de innovatie mogelijk maken.
Daarnaast zorgt de unieke kennis en ervaring van de onze adviseurs ervoor dat we de ondernemer tijdens de uitvoering van het project op alle fronten kunnen ondersteunen en scherp houden. Ondernemers waarderen die betrokkenheid en expertise van RVO.nl, zo bleek ook recent uit de evaluatie van het instrument.

Welke (nieuwe) doelgroep zou er absoluut gebruik van moeten maken?

Het Innovatiekrediet is heel breed inzetbaar voor alle bedrijven in NL die bezig zijn met technische of klinische innovaties. We zien echter dat sommige technische sectoren nog maar heel beperkt aanvragen doen, zoals de chemie, energie, of food/agro sectoren. Juist in die sectoren zijn ook veel innovaties te vinden die zouden kunnen profiteren van het innovatiekrediet.

Kan je een inspirerend succesvoorbeeld noemen?

In onze portefeuille zitten na 10 jaar heel veel mooie en inspirerende projecten. Zelf vind ik projecten altijd indrukwekkend die naast mooie techniek en een goed commercieel perspectief ook een maatschappelijke bijdrage leveren. Denk aan projecten in de zorgsector, zoals geautomatiseerde gegevensherkenning en analyse van patiëntendata (van bedrijf CTcue), de ontwikkeling van een herstelmethode voor patiënten met een gedeeltelijke dwarslaesie (een innovatie van G-Therapeutics), of de ontwikkeling van een asperge-oogstrobot, waarmee Cerescon onze voedselproductie verbetert.
Op de pagina 10 jaar Innovatiekrediet: innovaties met impact staan meer inspirerende voorbeelden.

Wat zie je vaak fout gaan bij aanvragen? Wat is hierbij je gouden tip?

Veel aanvragen hebben een solide basis in de techniek: er ligt in beginsel een goed idee om op basis van een technische innovatie te komen tot een onderscheidend product. Waar het dan vaak bij een aanvraag aan schort is een goede uitwerking in plannen. Met alleen de techniek ben je er namelijk niet; wij willen ook zien dat er een professioneel managementteam aanwezig is, dat er is nagedacht over de markt, concurrentie en verdienmodel, en dat de overige financiering van het project op orde is. Dat zijn de zaken die vaak nog om veel aanpassing en verbetering vragen.
Mijn tip daarbij is om vooral gebruik te maken van de hulp die RVO.nl daarbij aanreikt, zoals de tips op onze website, de voorbeeldprojecten en de mogelijkheid tot een quickscan.

Wat is een logische vervolgstap na het Innovatiekrediet?

Het Innovatiekrediet past goed in het palet van ondersteuningsmaatregelen van de Nederlandse overheid. Vaak maken ondernemingen dan ook gebruik van diverse instrumenten, soms gelijktijdig, soms na elkaar. Waar mogelijk wijzen we ondernemers op aanvullende of vervolgmogelijkheden zoals Seed Capital, de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) of Europese subsidies (zoals het speciaal mkb-instrument van Horizon2020) en betrekken we daarbij vaak collega’s vanuit andere onderdelen van de organisatie.

Service menu right