Service menu right

Hogeschool HZ grijpt nieuwe huisvesting aan voor verduurzaming

Meer artikelen

Een deel van de gebouwen op de locatie van HZ University of Applied Sciences in Vlissingen paste niet meer bij hoe tegenwoordig onderwijs wordt gegeven. Daarom werd een nieuwe locatie in Zeeland gezocht. Die locatie moest ruimte bieden aan meer kleinschalig en projectmatig onderwijs. En daarnaast moest de locatie groen en duurzaam zijn. HZ doet namelijk sinds 2009 mee aan het convenant Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA).

In het kader van de MJA maakt HZ vierjaarlijks plannen voor energiebesparing en verduurzaming van het energiebeheer. De verhuizing naar een nieuwe locatie was een uitgelezen kans om aan die plannen bij te dragen. De locatie werd gevonden in het hart van Middelburg, in het voormalige Provinciehuis. HZ koos ervoor om dit gebouw te verduurzamen en daarmee niet alleen de uitstraling, maar ook het comfort en klimaat in het gebouw flink te verbeteren.

Vernieuwbouw

“Een van de meest duurzame dingen die je kunt doen, is een oud gebouw opnieuw gebruiken”, legt Mark Peters van bouwmanagementbureau HEVO uit. Hij begeleidde de transformatie van het oude kantoorgebouw tot de moderne, groene hogeschoollocatie die het nu is. “Voor beton worden enorme hoeveelheden CO2 uitgestoten. Daarom hebben we onder andere het betonnen geraamte van het oude provinciehuis hergebruikt."

Uitdagingen

Dat leverde wel een paar uitdagingen op. Want waar ooit 260 ambtenaren liepen, moest nu plek komen voor 2.000 studenten. “Traditioneel gezien is een klaslokaal ongeveer 50 vierkante meter groot. Die ruimte was er niet altijd, want de beschikbare ruimtes in bestaande kantoren zijn doorgaans kleiner. Maar juist daardoor past dit gebouw heel goed bij de moderne onderwijsvisie om in kleinere groepen te werken.”

Duurzame maatregelen

Naast het hergebruik van het gebouw, boekte HZ ook op andere fronten een duurzaamheidswinst. “We hebben nieuwe ramen en kozijnen geplaatst, en een optimale isolatieschil om het gebouw heen gebouwd. Het gebouw heeft nu als het ware een warme winterjas aan. En op het dak liggen zonnepanelen.”

Voor de zonnepanelen vroeg Peters SDE+-subsidie aan namens de HZ. Ook heeft het gebouw aan de stadszijde een ‘groene gevel’ gekregen waarop planten groeien. “Het gebouw oogt nu veel vriendelijker."

Meer weten?