Installatiescan moet scholen fris houden

Meer artikelen
Basisschoolklas

In veel Nederlandse schoolgebouwen voldoet het binnenklimaat niet aan de norm. Dat leidt tot lagere leerprestaties, hoger ziekteverzuim en extra klachten bij allergische aandoeningen. De Installatiescan Scholen moet uitkomst bieden.

Met het optimaal inregelen van klimaatinstallaties kan een school eenvoudig het binnenklimaat verbeteren én energie besparen. RVO.nl ontwikkelde samen met adviesbureau DWA de Installatiescan Scholen.

Hiermee kunnen onderwijsinstellingen de inregeling en het functioneren van (klimaat)installaties in het schoolgebouw (ventilatie, verwarming, verlichting, koeling en elektrische apparatuur) op de meest relevante punten laten controleren en optimaliseren door hun installateur. Voor de installateur is een handleiding voor gebruik van de scan beschikbaar.

Samenwerking gemeenten, scholen en installateurs

Een belangrijke oorzaak van de matige vooruitgang in het binnenklimaat van scholen is wantrouwen tussen gemeenten en schoolbesturen enerzijds en leveranciers van installaties en installateurs anderzijds. Volgens RVO.nl is dat deels veroorzaakt door slecht geleverde kwaliteit in het verleden en deels te wijden aan het beeld dat de installatiebranche enkel uit is op winst. Om de problematiek aan te pakken, moeten beide sectoren zich inspannen. RVO.nl wil hiervoor de looptijd van de Green Deal Scholen benutten.

Acties scholen

Schoolbesturen moeten zich realiseren dat ze niet altijd over voldoende kennis en expertise beschikken. Dat halen ze bij voorkeur bij partijen die ervaring hebben met grote installaties. In veel gevallen besluit een schooldirectie om het onderhoud van een klimaatsysteem uit te besteden aan één bedrijf dat zegt alle onderdelen te kunnen beheren. Terwijl specifieke installaties specifieke kennis vereisen.

Het gevolg is dat de installaties matig tot slecht blijven functioneren en daarmee een (te) hoge energierekening opleveren. Daarnaast is vaker overleggen met gemeenten noodzakelijk. Een gemeente is vaak eigenaar van schoolgebouwen, terwijl de school verantwoordelijk is voor het onderhoud. Bij investeringen moet daarom meer gekeken worden naar de total cost of ownership (TOC).

Acties installatiesector

Dat het bij scholen ontbreekt aan goed opdrachtgeverschap, moet voor de installatiesector aanleiding zijn om extra informatie te geven over energiegebruik, gebruik van de installaties en de noodzaak van goed onderhoud. De sector moet kwaliteit leveren met advies over de juiste systemen, een goede inregeling en vakkundige montage. Met prestatieovereenkomsten (zogenoemde ESCo-constructie) kunnen ze de verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van de installatie en de beloofde prestaties. Met kwaliteit en servicegerichtheid kunnen installateurs het vertrouwen van scholen terugwinnen.

Gebalanceerde ventilatie

Tussen 2009 en 2012 is in veel scholen gebalanceerde ventilatie aangelegd. Daarbij is echter ook veel misgegaan. Bij zowel aanleg, gebruik, beheer en onderhoud. Dat leidde tot ontevredenheid, een te hoog CO2-gehalte, comfortklachten en hoge onderhouds- en energiekosten. Hoe kan het beter? Lees het in de publicatie Gebalanceerde ventilatiesystemen in bestaande schoolgebouwen, lessons learned.

Meer informatie

Het volledige artikel staat in het april nummer van K+S magazine

Service menu right