INTERREG steunt eHealth-oplossingen voor ouderen

Meer artikelen
oudere man thuis met parkiet

Ouderen willen in heel Europa zo lang mogelijk zelfstandig wonen. eHealth-oplossingen bieden volop mogelijkheden. Marktintroductie van deze oplossingen blijkt lastig. INTERREG Europe ondersteunt het HELIUM-project vierenhalf jaar met € 2 miljoen.

Vergrijzing stelt de gezondheidszorg voor stevige uitdagingen. Om de kosten en de druk op bestaande systemen te verlagen zijn technologische en sociale innovaties nodig. Het HELIUM-project hoopt in dit proces een doorbraak en versnelling te maken.

Doorbraak en versnelling

Deelnemers aan het HELIUM-project komen uit Nederland, België, Groot-Brittannië, Hongarije en Portugal. Nederland zet 2 partners in binnen HELIUM: de gemeente Eindhoven en de economische ontwikkelmaatschappij Brainport Development. Die is verantwoordelijk voor de leiding van het project. Zorgorganisaties en een groot netwerk van mkb-bedrijven uit de regio Brainport nemen deel.

Actieplannen voor beleidsmakers

HELIUM wil knelpunten oplossen om beleid doeltreffender te maken. Tim Daniels is projectmanager bij Brainport Development. "Ons doel is om met beschikbare beleidsinstrumenten te beïnvloeden en publieke gelden efficiënter in te zetten. Daarmee willen we innovaties in de zorg stimuleren. We doen dit op basis van good practices in regio’s van deelnemende landen. Met klankbordgroepen uit het hele consortium stellen we actieplannen op, zodat beleidsmakers hun programma’s kunnen verbeteren."

Kiezen voor INTERREG Europe

Het INTERREG Europe-programma sloot exact aan bij de geïdentificeerde problemen. "We hadden als Brainport Development met ons Health4Grow-project al goede ervaringen met INTERREG Europe."

INTERREG Europe en verandering in beleid

Machtelijn Brummel is Nederlandse contactpersoon voor INTERREG Europe. Zij ondersteunde bij de aanvraag van het HELIUM-project. Brummel: "Er is een belangrijk verschil met de NWE en NSR INTERREG-programma’s. Europe richt zich op projecten die veranderingen in beleid voorstellen. Ook in dit project moest de aanvrager aantonen hoe zij het beleid in de regio gaat beïnvloeden. RVO.nl kijkt hoe ze het beste aansluiten bij de prioriteiten binnen Europe. We adviseren daarbij. Brainport kon daardoor zijn projectaanvraag succesvol aanpassen."

Rol van RVO.nl

Daniels bevestigt de belangrijke rol die RVO.nl speelde in dit proces. Zoals door de abstracte omschrijvingen van het INTERREG Europe-programma te vertalen naar uitvoerbare plannen. Daniels: "We dachten samen na over hoe HELIUM paste binnen de scope van INTERREG Europe. RVO.nl hielp ons in de aanloop en bij het verder definiëren van het project. Zoals de mogelijke partners en rolverdelingen. Zij hebben de juiste informatie om de haalbaarheid van een project te vergroten. Daarmee voorkomen we dat er te veel onnodige uren in gaan zitten."

Service menu right