INTERREG-subsidie voor Nul op de Meter-concept

Meer artikelen
0 op de meter woningen

Nul op de Meter-renovaties maken bestaande bouw en nieuwbouw energieneutraal. Energierekeningen verdwijnen. Woningcorporaties kunnen via de Energieprestatievergoeding nieuwe renovaties financieren. Dit Nederlandse concept wordt nu Europees uitgerold met INTERREG NWE-subsidie.

Stroomversnelling leidt een consortium van partijen dat in juni 2016 € 4 miljoen subsidie ontving uit het INTERREG NWE-programma. De subsidie is voor de uitbreiding van Nul op de Meter-renovaties. Hiervoor doneerde het Europese programma Horizon2020 eerder al een bedrag van € 3,6 miljoen.

Lagere kostprijs

Gé Huismans van RVO.nl is de Nederlandse contactpersoon voor INTERREG NWE. Nederland is al ver met dit concept. Door meer vraag naar materialen, kunnen bedrijven het productieproces grootschaliger en industriëler opzetten. Daardoor zakt de kostprijs flink. Deze kennis wilden we uitrollen in andere EU-landen."

Samenwerking en leerervaring

In Nederland ontvangt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag subsidie. Daarnaast ontvangt een start-upnetwerk van kleine innovatieve bedrijven subsidie. In Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg werken we samen met woningcorporaties. Projectleider Ron van Erck ziet veel mogelijkheden voor het concept. Ook de samenwerking is uitstekend. We leren over financieringsmethoden en ontwikkelen standaarden.

Aanvraag kost tijd

Een subsidieaanvraag bij INTERREG NWE lag voor de hand door de internationale component. Bovendien wist Van Erck dat INTERREG naast onderzoek ook ruimte biedt voor toepassingen. Een aanvraagtraject kent 2 fasen. De eerste is een voorselectie. Dit voorkomt dat tijd wordt besteed aan een weinig kansrijke aanvraag.

Bureaucratie

De bureaucratie is een belasting. Van Erck: "Het gehanteerde online systeem is ingewikkeld en kost vooral in de tweede fase veel tijd. Europese programma's willen objectieve vergelijkingen. Dat botst met de vrijheid om aanvragen naar eigen inzicht in te dienen. Die ruimte is er wel, maar je bent voortdurend bezig met urenverantwoording. Ook de bijbehorende bewijslast moet in orde zijn."

Projectkosten aanvraag

Van Erck over de kosten voor een aanvraag. "In ons geval bijna € 70.000. Kleinere innovatieve organisaties schrik je daarmee af. Je trekt mensen die een beroep hebben gemaakt van subsidieaanvragen. Onze aanvraag duurde 13 maanden. Dat vereist voorfinanciering. Voor veel organisaties is dat een te lange overbruggingsperiode." Gé Huismans voegt daaraan toe: "Het kan inderdaad een lang traject zijn voor organisaties, maar INTERREG komt daarin tegemoet. Een goedgekeurd project ontvangt een bedrag van € 30.000 voor de voorbereidingen."

Zonder INTERREG niet mogelijk

Ondanks de complexiteit is Van Erck vol lof over de constructieve en behulpzame opstelling van het INTERREG-secretariaat. En, voegt hij er tot slot aan toe: "al deze Nul op de Meter-projecten hebben hun unieke onderlinge samenhang. Ze hadden nooit uitgevoerd kunnen worden zonder die INTERREG-bijdrage."

Rol RVO.nl

RVO.nl hielp vooral bij goedkeuring op Europees niveau en voor de advisering over energiebesparing. Interessante partijen verwezen we door naar onze EGO-collega’s.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website van Stroomversnelling

 

Service menu right