INTERREG voor digitale innovatie dienstverlening gemeenten

Meer artikelen
projectgroepleden LIKE!

'Building a local digital innovative culture' is het thema van het project LIKE!. Dit innovatieve project wil het serviceniveau van lokale overheden verbeteren. Met slimmere digitale dienstverlening en gebruik van beschikbare speelt het in op de wensen van burgers en bedrijven.

Het project ontving in oktober 2016 voor 3 jaar € 2,1 miljoen subsidie van het INTERREG NSR-programma. Het project zit nog in de opstartfase.

Sterke Nederlandse inbreng

Het samenwerkingsverband bestaat uit 10 partijen. Daaronder zitten lokale en regionale overheden en 2 kennisinstellingen. Dat zijn de universiteit in het Duitse Vechta en de Rijksuniversiteit Groningen. Tot de Nederlandse partners behoren verder de provincie Drenthe, de gemeente Rotterdam. De gemeente Groningen heeft de projectleiding.

Dienstverlening op lokaal niveau

Renske Stumpel is verantwoordelijk voor programmamanagement en de communicatie. Zij vertelt dat de gemeente Groningen al positieve ervaringen heeft met INTERREG-subsidies. "Het zijn altijd effectieve en vooral praktische projecten die in ons geval vaak gaan over dienstverlening en social media. Een onderwerp dat op lokaal niveau sterk leeft. Iedereen zoekt daarbij nog naar de beste invulling. Door Europese samenwerking kom je verder door ervaringen van eindgebruikers uit te wisselen."

Digitalisering en interactie

Het project kent 3 focuspunten:

  • Medewerkers krijgen binnen de gemeentelijke organisatie een opleiding. Ze zijn daardoor beter toegerust voor innovatie in de dienstverlening;
  • Ontwikkelen van nieuwe methodieken, diensten en slimmere services. Gemeenten bereiken hun doelgroepen daardoor beter. Die weten dan beter wat bestaande regelingen zijn;
  • Overheidsdata en -informatie worden via dashboards-op-maat toegankelijk gemaakt. Dat gebeurt in overleg met eindgebruikers zoals burgers en bedrijven.

Toegevoegde waarde

Wie een succesvolle aanvraag wil doen moet zich zorgvuldig voorbereiden, zegt Stumpel. "Je moet begrijpen hoe aanvragen werken. Of anders mensen erbij halen met ervaring met INTERREG. Belangrijk is om een netwerk te hebben met gedreven partners. Ze hoeven niet allemaal ervaren te zijn. Ze moeten wel iets willen leren want alles is nieuw. Alle partijen hebben hun eigen context en inbreng. De kunst is om daar een evenwicht in te vinden. Iedereen moet zichzelf de vraag stellen wat de toegevoegde waarde is van zo'n project."

Wat wil je écht?

Adviseur Silvester Botman van INTERREG NSR hielp bij de aanvraag. De aanpak in de 5e programmaperiode tweetrapsraket-aanvraag. "RVO.nl en de aanvragers overlegden veel om het projectplan duidelijker te krijgen. Belangrijk was om de doelstellingen aan te scherpen: wat wil je écht? Het project sloot goed aan bij onze programmaprioriteit. We willen overheid, burgers, kennisinstellingen en bedrijfsleven laten samenwerken. We komen daardoor tot oplossingen die passen binnen de 'quadruple helix'-gedachte."

Om bekendheid te geven aan LIKE! is een twitteraccount geopend: @LikeNSRproject

Meer weten?

Service menu right