Landeninformatie is startpunt voor ondernemer met internationale ambities

Meer artikelen
Hijlke Hijlkema is contentregisseur in het contentteam internationaal

Interview met Hijlke Hijlkema, Contentregisseur contentteam internationaal.

Hoe ziet je werk bij RVO.nl eruit en met welke onderwerpen houd jij je bezig?
"Samen met een team van contentexperts werken we aan betrouwbare informatie over landen. We onderzoeken bijvoorbeeld de zakelijke kansen, marktkenmerken, do's-and-don'ts en exportregels voor verschillende landen. Hier maken we bruikbare content van voor bijvoorbeeld de landenpagina’s op de RVO.nl-site of de NL exporteert app.

"Zo helpen we ondernemers zich te oriënteren op buitenlandse markten en bij het vinden van zakenpartners. Ook publiceren we voor het ministerie van Buitenlandse Zaken de uitgaande handelsmissies en andere evenementen, zoals kansenseminars en matchmaking."

Waar werk je nu aan?
"We zijn met een redactieslag bezig voor de top 10-landen. Dit zijn de landen waar Nederland het meest zaken mee doet of wil gaan doen. Op de vernieuwde pagina's geven we meer informatie, verbeteren we de vindbaarheid en willen we meer inspelen op de actualiteit. Een belangrijke bron hiervoor is de informatie die we ophalen bij - en laten controleren door - ons buitenlandnetwerk van ambassades en consulaten. Ook leveren we veel content voor het dit jaar opgerichte Brexit-loket. Onder meer met praktijkverhalen en een Impact Scan helpen we ondernemers om zich voor te bereiden op Brexit."

Hoe help jij ondernemers op het gebied van internationaal ondernemen?
"Voor ons is de uitdaging om landeninformatie op een overzichtelijke en efficiënte manier aan te bieden op onze verschillende kanalen. En op zo’n manier dat het ook aansluit bij de verwachtingen van de ondernemer. Tegelijkertijd willen we de ondernemer "verrassen" met informatie waarvan hij nog niet wist dat hij het nodig had.

"Een ondernemer heeft het druk. Hij of zij wil snel de relevante informatie vinden. Soms zit een ondernemer er niet op te wachten om contact met ons op te nemen en te bellen, terwijl dit toch heel waardevol kan zijn. De RVO.nl-website biedt informatie die voor een brede groep ondernemers relevant is. Adviseurs van de afdeling Klantcontact kunnen in een een-op-eengesprek veel meer de diepte ingaan. Ze geven bijvoorbeeld sectorspecifieke informatie, helpen met de financiering en wijzen op de beschikbare regelingen en bieden op maat gemaakte producten aan, zoals landeninformatie en een zakenpartnerscan.

"Ieder contactmoment met ondernemers heeft een wisselwerking met de content die we maken. Onderdeel van mijn werk is om de input die we krijgen – aan de telefoon, per e-mail en sinds dit jaar ook via de chat op de website – te verzamelen. Van collega’s krijgen we ook door welke vragen er gesteld worden op evenementen en seminars. Zo horen we waar de ondernemer behoefte aan heeft en met die informatie kunnen wij weer betere content maken."

Op welke prestatie ben je het meest trots en waarom?
"In het kader van het verzamelen en aanbieden van betrouwbare landeninformatie zijn we in 2018 gestart met het project Informatiehuis. Dit 'open-contentwarenhuis' bevat betrouwbare data over Internationaal Ondernemen. In de eerste release zijn dit onder andere in- & exportcijfers, inwonersaantallen en economische kerncijfers.

"De content uit het Informatiehuis-platform delen we kosteloos met publieke én private partijen. Zo kan de ondernemer altijd beschikken over de juiste informatie. Voor de partijen die aansluiten, biedt dit kansen om hun content te verrijken met landeninformatie die ze bovendien niet zelf hoeven te beheren. Overheidspartijen hoeven dan minder belastinggeld uit te geven en private partijen kunnen betere content aanbieden aan hun achterban."

Meer informatie

Heeft u vragen over internationaal zakendoen? Neem dan contact op met Hijlke Hijlkema of bel met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op 088 042 42 42.

Bekijk ook het overzicht voor meer verhalen van RVO.nl-medewerkers.

Service menu right