Leidse scholen duurzamer dankzij Green Deal

Meer artikelen
Green Deal Verduurzaming scholen header

Op 9 april 2015 startte de gemeente van Leiden de Green Deal ‘Verduurzaming Leidse Schoolgebouwen’ om schoolgebouwen te verduurzamen. Denk aan minder energieverbruik, meer gebruik van ‘hernieuwbare’ energie en een beter binnenklimaat. Dat laatste heeft een positieve invloed op de gezondheid en leerprestaties van kinderen.


De Green Deal bespaart een school ook geld. "Hoeveel precies verschilt per gebouw," vertelt Eveline Botter, projectleider bij de gemeente Leiden. "Bij nieuwbouw gaan we uit van een optimale keuze. Er is één bestaand gebouw aangepakt. Daarin investeerden we nog geen € 1.000 en bespaarden daarmee 11% op de energiekosten!"

Energiebesparing

De Green Deal is een overeenkomst tussen de gemeente en het onderwijs. Het idee kwam van een inspiratiesessie van de gemeente voor burgers en belangenorganisaties. 8 scholen met in totaal 32 schoolgebouwen wilden meewerken. Ze kozen voor de thema’s energiebesparing, afval en mobiliteit. In de Green Deal gaat de gemeente samen met deze besturen aan de slag, in eerste instantie met energiebesparing. In 2016 zal elk bestuur tenminste één gebouw verduurzamen. Inmiddels zijn ook andere schoolbesturen geïnteresseerd in deelname.

Financiering

De Grontmij ondersteunt de gemeente en de scholen in het traject. Bij het maken van een integraal huisvestingsplan, een strategisch vastgoedplan en het doorrekenen van de maatregelen. Daarna zijn de uitvoeringsprogramma’s aan de beurt. De scholen zullen de aanpassingen zelf financieren. "Dit verdienen zij terug. Als zelf financieren niet mogelijk is, zoeken we naar andere mogelijkheden," vertelt Botter. Bijvoorbeeld een revolving fund.

Besparing

Huib Bulthuis, Beleidsadviseur Huisvesting Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden: "Wij hebben gekozen voor een soort ESCo-constructie. Op basis van het totaalgebruik bepalen we een vaste fee en een verwachte besparing. Grontmij implementeert besparingsmaatregelen. Wij betalen de eventueel benodigde hardware en Grontmij betaalt hun gewerkte uren. Grontmij krijgt de vaste fee per jaar en 30% van de bespaarde kosten."

Educatie

De scholen en de gemeente werken ook aan een educatief programma waarbij het schoolteam, de leerlingen en hun ouders intensief worden betrokken. Dit bevordert het duurzaam denken.

Service menu right