Service menu right

Macadamiamarkt Malawi kraakt open door partnerschap

Meer artikelen

Het duurt niet lang meer voordat kleine boeren in Malawi macadamianoten gaan telen. Dankzij een Nederlands-Malawiaans project krijgen ze met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken toegang tot deze groeimarkt. De teelt van de noten lag vooral in handen van grote bedrijven.

Het project voorziet 3.000 boeren in Malawi van in totaal 300.000 macadamiaboompjes en moet in 2022 leiden tot de eerste oogsten. Tot nu toe misten de boeren de benodigde materialen, kennis en een afzetkanaal om zelf de populaire noot te kweken.

Het hele jaar door inkomen

De lange opstarttijd is tot nu toe het grootste obstakel voor de kleine boeren. Een macadamiaboom produceert tot zijn vijfendertigste levensjaar goede noten, ook in droge tijden. Maar het duurt zeven jaar van het moment dat een macadamiaboom de grond in gaat tot de eerste noten geoogst kunnen worden.

"Macadamiateelt is dus een langetermijninvestering voor deze boeren," zegt H.S. Pannu, directeur van Sable Farming. Sable Farming is de Malawiaanse verwerker die de zaailingen centraal opkweekt en de distributie naar de boeren regelt. De impact voor de boeren is groot, vertelt Pannu: "De macadamiateelt vormt een aanvulling op, bijvoorbeeld, de teelt van maïs en tabak, waarvan de oogsttijd in het voorjaar is. Zo krijgen de boeren het hele jaar door een inkomen."

De kunst van het kweken

Trainingen moeten de boeren helpen om de businesscase sluitend te maken. Sable Farming leidt trainers op bij de lokale ngo, Development Aid from People to People (DAPP). Op hun beurt leren de trainers van DAPP weer groepen van ongeveer vijftig boeren de kunst van het kweken van macadamianoten.

Fabiano Montfort van DAPP: "Naast algemene kennis over de macadamiateelt en het doorvoeren van een kwaliteitsstandaard, helpen we de boeren bijvoorbeeld ook om plantenziektes te voorkomen."

En de telers verspreiden de kennis en ervaring die ze opdoen. Andere kleine boeren worden zo aangemoedigd om ook macadamianoten te gaan telen.

Macadamianoten als groeimarkt

De projectpartners verwachten in 2022 een volume van ongeveer 100 ton macadamianoten. Tien jaar later zou dat 900 ton moeten zijn. Het Nederlandse Intersnack Procurement heeft de garantie afgegeven de noten tegen die tijd te zullen afnemen.

Een win-winsituatie, volgens Bas van den Brink, manager sustainability bij Intersnack Procurement. "Wij kunnen commitment en een market pull geven. Daardoor worden leveranciers gestimuleerd om langetermijntrajecten te starten en investeringen te doen."

Ook op school leert men nu de benodigde kennis en vaardigheden voor de teelt. Studenten aan de Mikolongwe Vocational School volgen een module macadamiateelt. Zo moet de macadamiateelt uiteindelijk in heel Malawi boeren een zetje in de rug geven.

Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid

De betrokken organisaties richten zich vooral op boeren uit de regio Mzuzu in het noorden en Thyolo in het zuiden van Malawi. Samen steken ze € 2,8 miljoen in het project. De helft daarvan is afkomstig van de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV), een regeling die RVO.nl uitvoert namens het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiermee stimuleert het ministerie publiek-private samenwerking op het gebied van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden. De Nederlandse sociale onderneming Sympany⁺ draagt ook bij aan het project.