Service menu right

Manos al Agua verbetert leven van koffieboeren in Colombia

Meer artikelen

Om koffiebonen te telen en te verwerken is veel water nodig. Een stabiele aanvoer van het water is daarbij belangrijk. Klimaatveranderingen en ziektes hebben bijna 80% van de plantages in Colombia verwoest. Manos al Agua, een publiek-privaat partnerschap, werkt aan duurzaam watergebruik in de koffiesector. Dit samenwerkingsverband zet zich in voor de verbetering van de koffieketen, de leefomgeving van de boeren en het klimaat in Colombia.

Publiek-private samenwerking

In Manos al Agua ('handen aan het water') verenigden zich in 2013 publieke en private partners in Colombia en Nederland voor een pilot van 5 jaar. De partners zijn het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Colombiaanse overheid, de Federatie van Koffieboeren (FNC), Nestlé en Nespresso, Wageningen Universiteit en haar Colombiaanse evenknie, Cenicafé.

Het doel van dit samenwerkingsverband is de bevordering van een duurzame Colombiaanse koffieketen. Dit moet tot stand komen door het verzamelen van betrouwbare data voor beleidsmakers, terugdringen van de armoede, de introductie van andere gewassen, betere landbouwtechnieken, herbebossing en vooral slimmer watergebruik.

Intelligent watermanagement

Droge periodes worden langer en heter, natte periodes lijken soms eindeloos. Deze klimaatveranderingen zien de Colombiaanse koffieboeren weerspiegeld in hun gewassen. Manos al Agua zoekt antwoord op de vraag hoe koffieboeren kunnen omgaan met neerslagverschillen.

"Integraal watermanagement is de oplossing", stelt Lina Echeverri, voormalig contactpersoon voor Manos al Agua in Europa. "Dat reikt verder dan het ontwikkelen van nieuwe technieken om water op te vangen en te distribueren. Ik heb het daarom liever over intelligent watermanagement. Het gaat om nieuwe inzichten, anders leren kijken en denken."

Trapsgewijs trainingsprogramma

"We hebben een trainingsprogramma opgezet dat impact heeft op alle mensen die betrokken zijn bij de koffieteelt: de boeren, hun vrouwen, hun kinderen, de scholen. Kortom, de hele community. Het trainingsprogramma wordt uitgerold in 25 dorpjes die aan rivieren liggen. De kennisoverdracht gaat trapsgewijs: specialisten van de kennisinstituten trainen de expertteams, die de boeren trainen. De boeren dragen het op hun beurt weer over aan hun partners en kinderen. Zo zijn in totaal 48.000 leden van koffiefamilies hierbij betrokken."

Oplossingen

"De oplossingen voor beter omgaan met water zijn soms heel simpel. In plaats van de kraan te laten lopen om de koffiebonen 4 keer te wassen, kun je bijvoorbeeld ook 1 keer 1 waterbassin vullen. Dat scheelt de helft van het waterverbruik. Andere oplossingen zijn complexer van aard, zoals bio-engineering en herbebossing om landverschuivingen tegen te gaan."

Bewijskracht

Wat Manos al Agua bovenal wil, is betrouwbare data verzamelen over de relatie tussen water, klimaat en koffie.

Echeverri: "De 25 locaties die we 5 jaar lang monitoren, verschaffen ons zoveel gegevens dat we onze aanpak niet langer op aannames hoeven te baseren, maar het echt over feiten hebben. Dit heeft verstrekkende invloed, ook op beleid en regelgeving. Niet alleen woorden, maar vooral ook daden dus. We zijn voorstander van een Water Educatie Netwerk, dat gevoed wordt door onderzoek op academisch niveau. Zodat onze bevindingen in een stroomversnelling komen en samenwerking bevorderen. Net als water."

Fonds Duurzaam Water

Met het Fonds Duurzaam Water (FDW) stimuleert de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking in de watersector.

Deze samenwerkingsverbanden moeten zich richten op de volgende subthema's:

  • verbeterde toegang tot drinkwater, sanitatie en afvalverwerking;
  • efficiënt en duurzaam watergebruik, vooral in de landbouw;
  • veilige delta's en verbeterd stroomgebied.

Dit draagt op langere termijn bij aan duurzame economische groei, zelfredzaamheid en armoedebestrijding.

Wilt u meer informatie over het FDW-programma en de aanvraagmogelijkheden? Kijk op www.rvo.nl/fdw.