Service menu right

MasterPeace emancipeert jongeren met kunst en muziek

Meer artikelen

Kunst en muziek verbinden en inspireren mensen. Vredesbeweging MasterPeace gebruikt die kracht om jongeren in de buurlanden van Europa lokaal perspectief te bieden. Met de subsidieregeling Creative Twinning wakkeren ze de creativiteit extra aan. Hoe mooi dat klinkt, laat muzikant Roel van Velzen op 5 mei 2020 horen.

MasterPeace richt zich op jongeren in 40 sociaal en economisch achtergestelde landen. Met het Creative Twinning-project Artists Create Together (ACT!), doet MasterPeace projecten in Marokko, Bosnië-Herzegovina, Albanië en Georgië.

De organisatie is al jaren actief met lokale teams. De transformatie die MasterPeace wil bereiken is complex, kent veel uitdagingen en vraagt een lange adem. De basis is vertrouwen kweken, want de jongeren uit minderheden zijn zeer argwanend ten opzichte van buitenstaanders.

Muurschilderingen

Het eerste onderdeel van ACT! is storytelling. Aart Bos van MasterPeace: "Dit is behoorlijk lastig. De jongeren zijn nog nooit gevraagd naar hun mening en zijn niet gewend hun gevoelens te delen. Dit vraagt een langetermijnbegeleiding om vertrouwen op te bouwen. De volgende stap is dat de jongeren met elkaar in dialoog gaan over een thema dat hen bezighoudt. Dat schilderen ze op een muur: letterlijk een manier om er binnen hun gemeenschap mee naar buiten te treden."

Conferenties

MasterPeace wil per land projecten opzetten waardoor de groepen jongeren zich echt kunnen emanciperen. In Marokko zetten Berber-jongeren bijvoorbeeld een online portal op om dadels te verkopen.

Daarnaast organiseert MasterPeace conferenties waarbij overheden en bedrijven aanhaken voor de nodige steun. "Bijvoorbeeld rond vrouwelijk leiderschap", zegt Bos. "Jonge berbervrouwen zeiden dat ze ondernemer willen worden. Ook al zijn hun ouders tegen, ze gaan – met respect voor hen – door om hun droom te realiseren."

Roel van Velzen

Bij het laatste onderdeel komt Roel van Velzen om de hoek kijken. "Hij schreef speciaal voor ACT! het lied Wildfire. Elk land heeft aan dit lied een eigen couplet bijgedragen, geschreven en gespeeld door een lokale artiest die een rolmodel is voor de jongeren." Het lied komt op Bevrijdingsdag 2020 in Nederland op de podia.

Sneeuwbaleffect

"Zonder steun van Creative Twinning hadden we deze plannen nooit kunnen realiseren. In de landen rond de EU heeft de culturele sector nauwelijks geld. Maar nu hebben we echt impact op jongeren, van wie we er 12.000 direct bereiken. Via de media bereiken we zelfs 20 miljoen mensen. En het is een sneeuwbaleffect: jongeren dragen nieuwe projecten aan bij onze lokale teams. We planten met ACT! een zaadje dat snel zal groeien."

Creative Twinning

Met Creative Twinning subsidieert de Nederlandse overheid culturele activiteiten in de landen grenzend aan de EU. Deze activiteiten verbinden jongeren met verschillende culturele achtergronden. Wij voeren de regeling uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.