Met STEP-subsidie naar een duurzame woningvoorraad

Meer artikelen
70-er jaren woningen

Tweederde van de woningvoorraad verduurzamen. Dat is de uitdaging van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken. Ruim 3.410 woningen kregen al isolatie op dak, muren, vloer en HR++ glas. Voor de duurzame operatie heeft de corporatie een STEP-subsidie aangevraagd. In totaal is € 3,5 miljoen euro aan subsidie toegekend.

Energie-index op 1.25

De Energie-Index voor de totale woningvoorraad van 4.400 woningen moet straks uitkomen op een gemiddelde van 1.25. De Energie-Index bepaalt uiteindelijk de maximale huur die de verhuurder mag vragen.

Hoogbouw en rijtjeswoningen

Het verduurzamen van de eerste 3.000 woningen verliep soepel, vertelt Jenny Brummelman, beleidsadviseur vastgoed bij de corporatie: "Maar daar ging wel een intensieve periode van voorwerk aan vooraf."

De woningen waar het om gaat, verschillen onderling enorm. Het gaat om hoogbouw en rijtjeswoningen, maar ook om monumentale panden. Vandaar dat de corporatie in 2013 een nieuwe afdeling in het leven riep om de verduurzaming te begeleiden. "Een nieuwe afdeling heeft als voordeel dat niemand het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen tussen de gewone werkzaamheden door hoeft te doen", legt Brummelman uit.

EPA-adviseur

EPA-adviseur Paul Jansen was medeverantwoordelijk voor het klaarstomen van de corporatie voor de verduurzamingsoperatie: "Voordat het project daadwerkelijk van start ging, indexeerden we alle corporatiewoningen om te bekijken met welke ingrepen we woningen naar energielabel A of B konden brengen", vertelt hij.

Op basis van die inventarisatie besloot de corporatie om eerst overal de buitenschil te isoleren: het dak, de muren, de vloer en het plaatsen van HR ++ glas. De werkzaamheden vonden zoveel mogelijk plaats in combinatie met het geplande onderhoud. "Zo voorkom je dat je eerst geplande werkzaamheden aan het dak doet en daarna alsnog het hele dak vervangt", legt Jansen uit.

Verduurzamen met STEP

Brummelman raadt woningcorporaties die ook hun woningvoorraad willen verduurzamen aan om de fase voorafgaand aan het project niet te onderschatten: "Neem de tijd om het project goed voor te bereiden. Maak als het kan iemand vrij die hiervoor fulltime beschikbaar is. Het is een te omvangrijk project om even tussendoor te doen." Onderdeel van de voorbereiding was het indienen van aanvragen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP).

Brummelman: "We willen het geld van de STEP-subsidie investeren in het verduurzamen van monumentaal bezit." Ze legt uit dat een welstandscommissie bij dit type woningen vaak aanvullende eisen stelt. "Aan de buitengevel mogen we dan bijvoorbeeld niets veranderen, maar dit soort huizen zijn ook vaak klein, waardoor aan de binnenkant ook niet alles mogelijk is. Dat maakt het verduurzamen van monumenten ingewikkelder en daardoor relatief kostbaar. Daarnaast willen wij ons verduurzamingsproject uitbreiden omdat wij recentelijk zijn gefuseerd en een deel van het nieuwe bezit nog niet is verduurzaamd. Daar kunnen we de subsidie dus goed voor gebruiken."

Woningcorporaties kunnen via Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) subsidie aanvragen voor verduurzaming van hun woningvoorraad. Er is op dit moment nog ruim € 103 miljoen beschikbaar. De stand van zaken wordt maandelijks bijgewerkt. Aanvragen kan nog tot 31 december 2018.

Meer weten?

Service menu right