Service menu right

Mexicaanse energiemarkt biedt kansen voor Nederlandse ondernemer

Meer artikelen

Door Mexicaanse managers een traineeship aan te bieden, kunnen Nederlandse bedrijven kennis opdoen over de Mexicaanse energiemarkt. Dat bleek uit de eerste editie van het Mexico-Netherlands Strategic Programme for Energy Executives Training (EET) in 2017.

Liberalisering

In 2013 voerde Mexico een belangrijke constitutionele hervorming door, die maakte dat de traditionele staatsmonopolies geen alleenrecht meer hadden op de energievoorziening. "Sindsdien hebben bedrijven meer dan $ 50 miljard geïnvesteerd in de energiesector, zowel in nieuwe pijplijnen als in duurzame energie", weet Sebastiaan Schuite van het Mexicaanse bedrijf Fermaca. "Maar vanuit Nederland is hier slechts beperkt op ingesprongen. Gezien de kennis en ervaring die Nederlandse bedrijven met de liberalisering van de markt hebben opgedaan, is dat in mijn ogen een gemiste kans."

Kennis uitwisselen

Fermaca houdt zich in Mexico vooral bezig met het transporteren van grote hoeveelheden aardgas. Volgens Business Development Manager Schuite hebben zowel Nederlandse als Mexicaanse bedrijven baat bij het uitwisselen van kennis over energievraagstukken. Die overtuiging deed hem in 2017 besluiten om deel te nemen aan het EET. "Het programma heeft ons een goed inzicht gegeven in de werking van het Nederlandse en deels Duitse aardgasnetwerk", vertelt hij. "Persoonlijk heb ik veel kennis opgedaan over het beheren en met name het commercieel opereren van gastransportbedrijven."

Vraagstukken

"Mexico is momenteel sterk afhankelijk van gas afkomstig uit Texas", legt Schuite uit. "Uitdagingen hierbij zijn onder meer de schommelingen in de vraag naar gas en het opslaan van gas in tijden van een verminderde vraag. Bij dit soort vraagstukken kunnen we in Mexico veel baat hebben bij Nederlandse kennis en technologie."

In kaart brengen van kansen

Mexico is vaak negatief in het nieuws. Hoewel er incidenten zijn, geeft dit toch een vertekend beeld van Mexico. Jammer, vindt Schuite, want met een totale populatie van 127 miljoen en een landoppervlak dat ruim 47 keer groter is dan Nederland, liggen er voor Nederlandse ondernemers grote kansen.

"Bedrijven als Damen, Witteveen + Bos en Van Oord hebben al laten zien dat zakendoen in Mexico zeer succesvol kan zijn. Het EET-programma biedt in mijn ogen een uitstekende oplossing voor het in kaart brengen van kansen. Tegen relatief lage kosten kan in korte tijd veel informatie worden ingewonnen."

Over EET

Het Energy Executives Training (EET) is een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het uit.