Miljoenenplan voor stadslandbouw in Singapore | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Miljoenenplan voor stadslandbouw in Singapore

Meer artikelen

De bevolking van Singapore groeit en daarmee staat voedselzekerheid steeds meer onder druk. Een baanbrekende oplossing is om in gebouwen midden in de stad groenten en kruiden te telen.

Via een succesvolle haalbaarheidsstudie bewees KuiperCompagnons, samen met Kenlog en aanvullende partners dat het kan. Het samenwerkingsverband heeft hiervoor een plan ingediend bij de Singaporese overheid.

KuiperCompagnons richt zich als multidisciplinair advies- en ontwerpbureau op de leefomgeving. Het werkte voor Singapore mee aan een zeer effectieve landbouwmethode. Dat deed het samen met andere Nederlandse bedrijven. "We kunnen gewassen in gebouwen telen, op meerdere lagen, zonder daglicht", zegt directeur Internationaal Wouter Vos. "Onze opbrengst is naar verwachting 100 maal hoger dan van de traditionele landbouw."

Subsidie voor haalbaarheidsstudie

Hoe mooi de verwachtingen ook, KuiperCompagnons had een haalbaarheidsstudie nodig om vertrouwen te wekken bij investeerders. "Maar zo'n onderzoek is duur. Het kost al gauw enkele tonnen", zegt Vos. "Fijn is dat we subsidie hebben gekregen vanuit de regeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI)."

Quickscan

Voor Vos verliep de subsidieaanvraag erg prettig. "Je begint met een quickscan. Zo kun je snel zien of je aanvraag kans maakt. Vervolgens heeft RVO aanbevelingen gegeven voor een kansrijk projectplan."

Haalbaarheidsstudie essentieel

"Met de studie richtten we ons op de technische en financiële haalbaarheid van het ontwerp", zegt Vos. "Dat wisten we aan te tonen, wat een belangrijk punt is voor toekomstige investeerders. Met de haalbaarheidsstudie konden we onze businesscase rond krijgen. Momenteel voeren we samen met onze partners en lokale universiteiten een levenscyclusanalyse uit. Die is gericht op de duurzaamheid en de CO2-voetafdruk van ons concept."

Miljoenenplan

Maar een kloppende businesscase opent niet alle deuren, ervoer Vos. "Vooral traditionele financiers blijven risicomijdend. Toch hebben we het vertrouwen gekregen van andere investeerders. Er ligt nu een miljoenenplan ter beoordeling. Een mix van publiek-private partijen investeert in de ontwikkeling van ons concept in een gebouw van het bedrijf HSL."

Tip: marktonderzoek

De productie-unit in het HSL-gebouw wordt 1.000 m2 groot, verdeeld over meerdere lagen. Maandelijks komen daar volgroeide kroppen sla, kruiden en bladgroenten uit. "We hebben van tevoren onderzocht of daar vraag naar is. Dergelijk marktonderzoek wordt nog wel eens vergeten. Terwijl je daarmee zou moeten beginnen, als je een project in het buitenland wilt doen."

Partners for International Business

KuiperCompagnons maakt deel uit van UrbanFarmingPartners. Dit is een consortium van Nederlandse bedrijven, bestaande uit: Citizen Farm, HSL, Priva, Kneppelhout & Korthals advocaten, Rijk Zwaan, Allied Waters, de Nederlandse overheid, Nanyang Techonlogical University en Kenlog.

Partners for International Business (PIB) ondersteunt het meerjarenprogramma om het concept voor stadslandbouw in Singapore te ontwikkelen.

 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.