Service menu right

Nieuw instrument moet einde maken aan energieverspilling bij datacenters

Meer artikelen
Datacenter praktijkverhaal informatieplicht

Het energieverbruik van datacenters neemt toe door de stijging van ons datagebruik. Deskundigen van WCoolIT en Certios zien gelukkig nog veel ruimte om energie te besparen. Datacenters verbruiken namelijk heel veel energie in inactieve toestand. Een nieuw instrument meet het zogenaamde Datacenter Idle Coëfficiënt (DIC).

Nederlandse datacenters verbruikten volgens onderzoek van IT-adviesbureau Certios gezamenlijk 2,8 TWh in 2017. Dat is ongeveer 2,5% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. De overheid en bedrijven werken al jaren samen om het energiegebruik bij datacenters te reduceren.

Uit het GreenServe-project van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) blijkt bijvoorbeeld dat powermanagement kan leiden tot een lager energieverbruik. Dat wordt echter nog weinig toegepast.

Datacenter Idle Coëfficient (DIC): maat voor meer efficiëntie

Met DIC wordt energieverspilling meetbaar en zichtbaar bij datacenters. Uiteindelijk kan hiermee 40% energie bespaard worden. Dat is gelijk aan ongeveer 1% van het totale Nederlandse stroomverbruik.

Het grote besparingspotentieel zit bij computers die in inactieve stand staan, de ‘idle’-stand. Ze staan wel aan, maar wachten op werk. Als datacenters zien hoeveel computers in deze stand staan, is een forse besparing mogelijk. Om dat inzicht te krijgen bedachten Mees Lodder van WCoolIT en Dirk Harryvan van Certios het Datacenter Idle Coëfficient (DIC).

Stroomverbruik

"Deze maat laat zien hoe efficiënt een datacenter zijn energiegebruik aanwendt. Hoe hoger de DIC, hoe efficiënter het energiegebruik van het datacenter", vertelt Lodder. "Wij zouden graag zien dat elk datacentrum in Nederland een DIC maakt die uitleesbaar is. Als we alle DIC’s bij elkaar optellen, kunnen we vervolgens een gewogen gemiddelde berekenen. Met dat als uitgangspunt zullen datacenters rekenschap moeten geven over hun stroomverbruik."

Regelgeving datacenters

Als de DIC’s van alle datacenters bekend zijn, is het bovendien mogelijk om de eisen voor datacenters aan te scherpen. De overheid zal volgens Lodder een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van regelgeving rond het DIC. "Datacenters en hun klanten zullen er in eerste instantie geen zin in hebben. Daarom moet het centraal ontwikkeld worden."

Gedrag energiebesparing aanpassen

"Het doel achter het DIC is niet om bedrijven te straffen", legt Lodder uit. "Bedrijven moeten hun gedrag aanpassen. Nu is er geen enkele prikkel voor datacenters om energie te besparen. Als het DIC ingevoerd wordt als instrument, kan de overheid zulke prikkels wel inbouwen. Maar het is wel belangrijk om bedrijven tijd en ruimte te gunnen, zodat ze het stap-voor-stap kunnen doen."

Meer weten?

Lees voor meer informatie het volledige artikel Nieuw instrument moet einde maken aan energieverspilling datacenters

Downloads: