Ondernemers ontsluiten potentieel van alfa- en gammawetenschappen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ondernemers ontsluiten potentieel van alfa- en gammawetenschappen

Meer artikelen

Valorisatie, het verzilveren van wetenschappelijke kennis, wordt vaak in één adem genoemd met de bètawetenschappen. Maar ook vanuit de alfa- en gammawetenschappen ontstaan steeds meer start-ups.

"Het grote voordeel voor start-ups die voortkomen uit de academische wereld is dat ze talent kunnen aanboren dat aanwezig is op de universiteiten", zegt Anouar El Haji. Zijn bedrijf Veylinx begon ooit als promotieonderzoek, maar mag inmiddels Unilever, Google en Danone tot zijn klantenkring rekenen. Veylinx biedt marktonderzoek in de vorm van een echte veiling. Zo kan het bedrijf adviseren over productpositionering, betalingsbereidheid en prijzen.

Deuren openen

Valorisatie is de derde kerntaak van universiteiten, naast onderzoek en onderwijs. De opkomst van de alfa- en gammastart-ups is voor een deel te danken aan de ambities voor valorisatie, die de overheid in 2010 vaststelde in het Valorisatieprogramma.

"Wetenschappers die ondernemer worden, kunnen veel hebben aan universiteiten", zegt El Haji. "Daarvoor is het van belang dat de universiteiten hun netwerk ontsluiten voor die startende bedrijven. Zeker professoren kunnen veel deuren openen."

Vakgebieden combineren loont

Anton Pijpers, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, ziet vooral kansen voor bedrijven die kennis uit verschillende wetenschappelijke vakgebieden combineren. "Er is geen product uit de bètawetenschappen of life sciences te vinden dat niet ook kennis uit de alfa- of gammastudies benut."

Een voorbeeld van een bedrijf waar verschillende vormen van wetenschappelijke kennis samenkomen is DialogueTrainer (foto) uit Utrecht. "We maken een platform waarop je oefent met gesprekstechnieken en lastige situaties. Een virtuele gesprekspartner die reageert zoals mensen dat ook doen", vertelt oprichter Michiel Hulsbergen.

Samenstelling team essentieel

Hulsbergen en anderen constateerden tijdens testen met groepen studenten al dat kennisvalorisatie voor de hand lag. "Maar we hebben dat niet gehaast gedaan. We namen de tijd  om onze propositie te testen, goed te overleggen en mensen aan boord te krijgen en te houden. Uiteindelijk vonden we in het Ministerie van Justitie en Veiligheid een launching customer."

Het succes van een alfa- of gammastart-up staat of valt volgens Pijpers met de samenstelling van een team. "Het is belangrijk om onderzoekers met goede ideeën te koppelen aan investeerders of mensen uit het corporate bedrijfsleven."

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het Valorisatieprogramma uit.

Lees meer over valorisatie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.