Peilgestuurde drainage goed voor milieu en productie

Meer artikelen
Beek waarop het perceel nauwelijks afwatert en regelput

Om de afwatering te bevorderen is landbouwgrond vaak gedraineerd. Bij conventionele drainage is het waterpeil niet regelbaar, waardoor verdroging of juist een te hoog waterpeil kan voorkomen.

Een bijkomend gevolg van de drainage is het wegspoelen naar de omgeving van stikstof en fosfor uit meststoffen. De waterkwaliteit verslechtert hierdoor.

Peilgestuurde drainage

Peilgestuurde - of omgekeerde - drainage maakt het mogelijk om het overlooppeil te sturen. Dit heeft een aantal voordelen. Niet alleen kan de boer met deze methode het waterpeil op zijn land optimaliseren, er komen ook minder meststoffen in de omgeving terecht.

Bij gebieden met een hoge waterstand kan die reductie oplopen tot wel 35%. Bij veengronden komt door omgekeerde drainage 24% minder stikstof en 11% minder fosfor in het grondwater terecht.

"Die controle bevalt me heel goed"

Veehouder Mark Goorden in Wouwse Plantage werkt al 6 jaar met dit systeem. Goorden heeft zijn 16 hectare grote perceel ingedeeld in verschillende niveaus en hij stuurt zelf het waterpeil. De hogere delen, waar droogteverschijnselen sneller voorkomen, blijven zo langer nat.

De aanleg van het peilgestuurde drainagesysteem op het land van Goorden was onderdeel van een project van Waterschap Brabantse Delta. In een artikel in het blad Boerderij zegt de veehouder uitbreiding te overwegen. "Het is een gesloten systeem en die controle bevalt me heel goed."

6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Op dit moment werkt de overheid aan het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dit programma richt zich op maatregelen om de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat uit de landbouw te verminderen. Peilgestuurde drainage lijkt een veelbelovende maatregel voor dit programma.

MIA en Vamil aanvragen

De overheid treedt boeren die willen investeren in de duurzame drainagemethode financieel tegemoet. Via RVO.nl kunnen zij een aanvraag doen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Meer informatie

Service menu right